Cele działalności Oddziału SITK RP:

 1. Wyrażanie opinii i wnoszenia wniosków w sprawach dotyczących transportu.
 2. Propagowanie historii transportu kolejowego i drogownictwa.
 3. Być aktywnym przy podejmowaniu ważnych decyzji transportowych dla regionu słupskiego a zwłaszcza:
  • a) Budowy i modernizacji dróg,
  • b) Problemów dotyczących transportu kolejowego,
  • c) Usprawniania komunikacji miejskiej,
  • d) Projektowania ringu miasta Słupska.
 4. Realizować powyższe cele poprzez:
  • a) Organizowanie:
   • – sympozjów naukowych dotyczących problematyki transportu,
   • – wycieczek technicznych,
   • – integracyjnych spotkań koleżeńskich.
  • b) Współpracę z Radą Regionalną Federacji SNT NOT i innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
  • c) Współdziałanie z samorządami terytorialnymi.
  • d) Prowadzenie kronik dokumentujących pracę oddziału i kół zakładowych.
SITK

Zdjęcia