Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

W dniu 25 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyzakładowego Koła SITK  przy Węźle PKP w Słupsku.  W zebraniu uczestniczył kol. Stanisław Kozieł Prezes Honorowy słupskiego oddziału SITK RP.

Tradycyjnie zebranie poprowadziła kol. Nina Szymańska.

Podczas zebrania:

 • kol. Edward Kasierski złożył sprawozdania z działalności koła w minionej kadencji 2010 – 2013,
 • wybrano nowy zarząd koła w osobach:
  1. Edward Kasierski – prezes,
  2. Ireneusz Kilichowski – wiceprezes,
  3. Marta Hrankowska – skarbnik,
  4. Henryk Kijewski – członek,

  5.  Ryszard Nikitiuk – członek.

 • Wybrano 9 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału Słupskiego.
 • Przyjęto do realizacji  wnioski i plan pracy na rok 2014.        Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 005 Frekwencja dopisałaZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 009
 • kol. Nina Szymańska prowadzi zebranie  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 010
 •   Pracuje komisja wniosków: kol. A.j Sikorski, B. Kroczak i L. Szeląg    Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 015  Oglądanie eksponatów  Izby Historii Kolei w Słupsku. Kol. Stanisław. Kozieł i Nina SzymańskaZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 020Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 016kol. Ryszard Krawiec, Zbigniew Żmuda, Sławomir Puchowski i Stanisław WięcekZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 020kol.H. Kijewski,K. Grębowicz, B. Herda, I.Kilichowski, R. NikitiukZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 024kol.I.Kilichowski R.Nikitiuk, J. DrutkowskiZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 028Pracuje komisja skrutacyjna: kol. Z. Żmuda, T. Białożyńska i B. SawickaZebranie sprawozdawczo-wyborcze MSITK - 25.01.2014r. 029Kol. Stanisław Kozieł przedstawia sytuację w stowarzyszeniu.

Kontynuując tradycję słupscy kolejarze spotkali się w dniu 19 stycznia br. na opłatku kolejarzy w kościele pw.  Świętej Rodziny w Słupsku. W uroczystej mszy wystawiono kolejarskie poczty sztandarowe a kolejarze wręczali dary.

Po mszy w salce przy kościele spotkaliśmy się na opłatku przygotowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich podczas którego:

 • składano życzenia przy dzieleniu się opłatkiem,
 • śpiewano kolędy,
 • degustowaliśmy pyszne jedzonko przygotowane przez nasze panie,
 • wniesiono toast lampka szampana na cześć jubilatów Malinowskich i Kamykowskich,
 • przy muzyce z akordeonu były nawet tańce.op 006op 009op 019op 031op 085op 094op 103

           W dniu 22 stycznia br. spotkała nas niespodzianka. Odwiedziły nas dzieci spędzające ferie w świetlicy we Włynkówku.  Z zaciekawieniem obejrzały eksponaty zgromadzone w izbie. Pooglądały piękne albumy kolejowe.

          Na pamiątkę otrzymały wizytówkę Izby Historii Kolei w Słupsku.

          Następnie w świetlicy ogniwa emerytów kolejowych ZZK „Pomorze” przy poczęstunku złożyły życzenia i podziękowania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

101_4870

101_4881

101_4882

101_4910101_4916

101_4923

Przedkłada się się wytyczne w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SITK RP.

Wytyczne w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w SITK RP

 

W dniu 15 stycznia br. tradycyjnie jak co roku spotkali się seniorzy kolejarze na opłatku, podczas którego:

 • omówiono nowinki z dziedziny kolejnictwa,
 • przestawiono działalność w roku 2013,
 • zaprezentowano plan pracy na rok 2014,
 • pokazano propozycje wycieczek organizowanych przez Federację ZZK,
 • złożono noworoczne życzenia podczas łamania się opłatkiem .Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK I ZZK Pomorze - 15.01.2014r. 017Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK I ZZK Pomorze - 15.01.2014r. 003Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK I ZZK Pomorze - 15.01.2014r. 013

W Domu Technika NOT w Słupsku spotkali się  w dniu 10.01.2014 r. sitkomowscy na uroczystym, noworocznym posiedzeniu ZO SITK RP.

Podczas spotkania :

 • przedstawiono w formie prezentacji działalność oddziału w 2013 roku,
 • omówiono kampanię sprawozdawczo-wyborczą w stowarzyszeniu,
 • zapoznano z zasadami sporządzania sprawozdań statystycznych w kołach za ro 2013,
 • pokazano w formie prezentacji plan pracy oddziału na rok 2014,
 • rozdano kalendarze  dla kół,
 • przy lampce szampana złożono noworoczne życzenia.Uroczyste posiedzenie ZO STK - 10.01.2014r. 006Uroczyste posiedzenie ZO STK - 10.01.2014r. 001Uroczyste posiedzenie ZO STK - 10.01.2014r. 013Uroczyste posiedzenie ZO STK - 10.01.2014r. 011

W dniu 8 stycznia br. spotkali się kolejarscy seniorzy z Międzyzakładowego Koła SITK przy Węźle PKP w Słupsku, ogniwa ZZK „Pomorze”  w Słupsku oraz zaprzyjaźnionego ogniwa ZZK „Pomorze” z Gdyni.

Podczas spotkania:

 • zwiedzono Izbę Historii Kolei na Pomorzy Środkowym w Słupsku,
 • zapoznano  ze wspólną działalnością sitkomowskich i związkowych  seniorów słupskiego węzła kolejowego w roku 2013,
 • przedstawiono plan pracy na rok 2014.
 • w czasie dyskusji wymieniano doświadczenia z koleżankami                           i kolegami  z Gdyni.Spotkanie seniorów - 08.01.2014r. 007
 • Spotkanie seniorów - 08.01.2014r. 004
 • Spotkanie seniorów - 08.01.2014r. 005
SITK

Zdjęcia