Miesięczne archiwum: Marzec 2014

W dniu 14 marca br odbyło się Zebranie Delegatów Kół Oddziału Słupskiego SITK. W obradach oprócz delegatów, ustępującego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Sądu koleżeńskiego uczestniczyli Prezes Honorowy Oddziału – Stanislaw Kozieł i Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku – Tadeusz Bruzda

Podczas zebrania:

 • Prezes Mariusz Ożarek złożył sprawozdanie z działalności Oddziału za mijającą kadencję 2010 – 2014 r.
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Bożena Sawicka przedstawiła działanie KR w poprzedniej kadencji.
 • Przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium dla ustępującego zarządu.
 • Ponownie na drugą kadencję wybrano Mariusza Ożarka na Prezesa Zarządu Oddziału SITK RP w Słupsku.
 • Został wybrany nowy zarząd Oddziału w osobach: Edward Kasierski – wiceprezes d/s kolejnictwa, Sylwia Trojakowska – sekretarz, Marta Hrankowska – skarbnik i członkowie: Magdalena Mirończuk, Roman  Dakiniewicz,  Janusz Spiczak-Brzeziński, Ireneusz Kilichowski i Janusz Mortas. Zastępcą członka  zarządu został Łukasz Malinowski.
 • Wybrano nową Komisję Rewizyjną, w której będą działali: Janusz Roszyk, Andrzej Sikorski i Leszek Szeląg, a na zastępcę powołano Jerzego Janiaka.
 • Powolano nowy Sąd Koleżeński: Roman Jankowski, Michał Korotki i Leszek Wolski, a zastępcą został  Henryk Kijewski.
 • Na XXXI Zjazd Krajowy SITK RP wybrano Mariusza Ożarka i Ryszarda Nikitiuka, a zastępcą – Bożenę Sawicką.
 • Nowo wybrany Prezes Mariusz Ozarek przedstawił propozycję planu pracy na rok 2014.
 • Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła do akceptacji przez zebranie uchwały i wnioski, które przyjęto do realizacji.
 • Wnioski podjęte na X WZD Oddziału Słupskiego - 14.03.2014 r.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 004
 • Jak zwykle frekwencja dopisała
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 008
 • Prezes M. Ożarek wita Prezesa Honorowego S. Kozieła.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 009
 •    Prezes M. Ożarek rozpoczyna zebranie.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 020
 • Komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania do przeprowadzenia wyborów i podjęcia uchwał i wniosków.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 021
 • Pracuje Komisja Uchwał i Wniosków.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 016
 • Wystąpienie Prezesa RR FSNT NOT – T. Bruzdy.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 022
 • Akt wyborczy Prezesa M. Ożarka.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 029
 • i Prezesa Honorowego – S. Kozieła.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 034
 • Komisja Skrutacyjna mocno się napracowała.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 032
 • Nowo wybrany Zarząd Oddziału z Prezesem Honorowym S. Koziełem.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 037
 • Nowa Komisja Rewizyjna.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 039
 • Sędziowie Sądu Koleżeńskiego.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 042
 •  Delegaci na XXXI Zjazd Krajowy SITK RP w Ostrowie Wlkp. z członkami honorowymi S. Koziełem i E. Kasierskim, którzy uczestniczą  z urzędu.
 • Zebranie Delegatów Kół ZO SITK SITK - .14.03.2014 r. 044
 • Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia swoje propozycje do akceptacji przez zebranie.

Z okazji „połączonych” imienin Romany Kozak i Bożeny Kasierski seniorzy MSITK i ZZK” Pomorze” spotkali się na świetlicy emerytów kolejowych w Słupsku.

          Podczas spotkania:

 • zapoznano z aktualnym stanem udziałów funduszu własności pracowniczej PKP,
 • przekazano nowinki kolejowe,
 • omówiono   list  INTER CITY w spr. ograniczenia kursowania pociągu „Słowiniec”,
 • przedstawiono program wycieczki  techniczno-turystycznej do Warszawy,
 • złożono życzenia solenizantkom Romie i Bożence.
 •  raczyliśmy się kulinarnymi specjałami naszych koleżanek, wznosząc toasty za zdrowie solenizantek.        Spotkanie seniorów SITK i ZZK - .12.03.2014 r. 005
 • Jak zwykle frekwencja dopisała
 • Spotkanie seniorów SITK i ZZK - .12.03.2014 r. 008
 • Spotkanie seniorów SITK i ZZK - .12.03.2014 r. 017
 • Nasze kochane solenizantki Romana Kozak i Bożena Kasierska.
 • Spotkanie seniorów SITK i ZZK - .12.03.2014 r. 012
 • „Sto lat” dla naszych solenizantek.
 • Spotkanie seniorów SITK i ZZK - .12.03.2014 r. 014
 • Jak widać humory seniorom dopisywały.

             W wigilię imienin Kazimierza tj. w dniu 03.03.br. spotkali się seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK przy Węźle PKP Słupsk oraz ogniwa emerytów kolejowych Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”.  Świętowali imieniny kolegi Kazia Szewczaka. Jak zwykle nasze koleżanki wykazały się swoimi kulinarnymi zdolnościami, które pałaszowaliśmy z ogromnym apetytem wnosząc toasty za zdrowie solenizanta.

              W czasie spotkania kol. Edward Kasierski przedstawił propozycję wycieczki do Warszawy, która zamierzamy zorganizować w dniu 29.03. br.

Spotkanie seniorów MSITK i ZZK - 03.03.2014 r. 015

Zatroskany solenizant Kazio.

Spotkanie seniorów MSITK i ZZK - 03.03.2014 r. 002

Szefowa ogniwa emerytów kolejowych Tereska Sobolewska składa Kaziowi życzenia.

Spotkanie seniorów MSITK i ZZK - 03.03.2014 r. 012

Prezes Edward Kasierski czyta okolicznościową laurkę na cześć Kazimierza.

Spotkanie seniorów MSITK i ZZK - 03.03.2014 r. 019

Toast na zdrowie za Dostojnego Solenizanta.

Spotkanie seniorów MSITK i ZZK - 03.03.2014 r. 021

Kol. Edward Kasierski predstawia program wycieczki do Warszawy.

 

SITK

Zdjęcia