Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

W dniach 22 – 24.09.2014 r. 0rganizowany jest przez Oddział SITK  RP w Radomiu wyjazd na Targi INNOTRANS do Berlina. Szczegóły w załączonych pismach.

Wyjazd na Targi do Berlina

Wyjazd na Targi do Berlina_0001

W dniach 23 -24.08.2014 r. odbyła się parowozjada w Chabówce. Ze względu na znaczna od nas odległość nie mieliśmy szans być tam na miejscu dlatego proponuje pooglądać zdjęcia.

Parowozjadaparada-4oelkamaxresdefaultlogo11316441778parowozownia-wolsztyn1277935.3677744.3420672.3420665.3221816_kr35s01_witrynka_3496019_1241340692_e3e0_p498.104-_Albatros_-Ty1-76-foto.PKP-CARGO

W Muzeum kolejnictwa można było zwiedzać salonkę. B. Bieruta. A oto jej historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu nie odebrane zostały 2 wagony budowane dla Międzynarodowego Towarzystwa Wagonów Sypialnych i Szybkich Ekspresów. W 1939 roku Niemcy przejęli je i zaczęli przebudowywać. Miały być reprezentacyjnymi wagonami dla dygnitarzy NSDAP. Jednak do końca wojny prac tych nie ukończono.
Porozumienie między zakładami Cegielskiego, PKP i rządem pozwoliło dokończyć modernizację. Wagon z nr 01 stał się salonką prezydenta Bolesława Bieruta. W następnych latach pasażerami salonki byli: Aleksander Zawadzki, Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz, a także towarzysze z bratnich krajów socjalistycznych. Wagon był w eksploatacji do 1981 roku. W latach 80 po naprawie głównej wagon został skreślony z inwentarza PKP i przekazany do Muzeum Kolejnictwa.
Zapraszam do oglądania zdjęć.

salonkak,Njg5MzA0MDUsNDcwMjUxMzY=,f,581721_3_salonka_bigk,Njg5MzA0MDUsNDcwMjUxMzY=,f,225927_4_salonka_bighqdefault1860701-muzeum-kolejnictwa-salonka-bieruta123411860621-muzeum-kolejnictwa-salonka-bierutaIMG_2843k,Njg5MzA0MDUsNDcwMjUxMzY=,f,225927_4_salonka_bigk,Njg5MzA0MDUsNDcwMjUxMzY=,f,525854_8_salonka_big

 
SITK

Zdjęcia