Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Prezentacja1Plan pracy na rok 2015

W dniu 29 stycznia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału SITK RP w Słupsku z przedstawicielami kół zakładowych.

Posiedzenie rozpoczął Prezes Mariusz Ożarek witając Prezesa Honorowego naszego oddziału Stanisława Kozieła i wszystkich zebranych.

Podczas posiedzenia:

 • przedstawiono prezentację „Jubileusz 35-lecia ZO SITK RP w Słupsku”,
 • zapoznano zebranych w formie prezentacji  „Co się wydarzyło w stowarzyszeniu po jubileuszu 35-lecia naszego oddziału ?”,
 • zaprezentowano Plan Pracy ZO SITK w Słupsku na rok 2015,
 • rozdano kalendarze przedstawicielom kół zakładowych,
 • przekazano noworoczne życzenia wznosząc toasty lampką szampana.
 • Zapraszam do oglądania zdjęć:
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 007
 • Prezes Honorowy S. Kozieł, Prezes M. Ożarek i Wiceprezes E. Kasierski
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 001
 • Przedstawiciele kół zakładowych z Bytowa i Człuchowa
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 002
 • Reprezentacja słupskich kolejarzy
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 003
 • Prezes M. Ożarek wgrywa prezentacje
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 005
 • Prezes Honorowy S. Kosieł z apetytem zajada goracy posiłek
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 004
 • Kol. Paweł przejmuje pałeczke operatora
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 006
 • Kolejarze i drogowcy z ZDP ze Słupska
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 008
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 009
 • Przedstawiciele kół z zainteresowanie słuchaja Prezesa M. Ożarka
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 010
 • Sekretarz Oddziału Sylwia Trojakowska
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 011
 • Kol. Paweł na stanowisku operatora prezentacji
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 014
 • Noworoczne toasty
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 017
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 016
 • Uroczysteposiedzenie ZO SITK RP - 29.01.2014 r. 019
 • Pogadychy w kuluarach

W dniu 28 stycznia br. wiceprezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP w Słupsku kol. Ireneusz Kilichowski  przyprowadził swojego wnuka Eryka do Izby Historii Kolei na Pomorzu Środkowym w Słupsku.

Jak zwykle kol. Ryszard Nikitiuk ze swada opowiadał o kolejowych ciekawostkach zgromadzonych w tej izbie a kol. Edward Kasierski zabawił się w fotografa.

Na koniec Eryk poprzybijał pamiątkowe foldery okolicznościowymi pieczątkami.

Zapraszam do oglądania zdjęć:

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 025

Najpierw zachęciliśmy Eryka do oglądania albumów kolejowych.

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 027

Przymiarka generalskiej czapki swojego dziadka I. Kilichowskiego

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 028

A tutaj dyżurnego ruch z „lizakiem”

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 029

Czapka rosyjskiego kolejarza i trąbka sygnałowa z chorągiewka

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 031

Kol. R. Nikituk pokazuje czarną skrzynkę lokomotywy

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 032

Kolekcja starych lamp kolejowych

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 033

Tabliczki parowozów i lokomotyw, które były na stanie lokomotywowni Słupsk

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 034

Kol. R. Nikitiuk, Eryk i I. Kilichowski

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 036

Oglądanie modelu parowozu OK 22 i SP 45

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 037

Mundury i kamizelki kolejowe

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 039

Kol. E. Kasierski pokazuje z dumą sitkomowskie trofea

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 041

Oglądanie medali kolejowych

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 042

A tutaj znaczków pocztowych o tematyce kolejowej

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 043

Paradowanie w strażackich hełmach

Zwiedzanie IHK prze Irka z wnukiem- 28.01.2014 r. 044

Eryk zainteresował sie kolejowym albumem z wysuwanymi stronami.

 

 

W dniu 22 stycznia br. odbyło się spotkanie Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Klubu Seniora NOT w Słupsku. W spotkaniu uczestniczył Pan Zdzisław Kołodziejski – Starosta Słupski.

Podczas spotkania:

Prezes RR FSNT NOT  – Tadeusz Bruzda – przedstawił,  że rok 2015 został ogłoszony ROKIEM JUBILEUSZOWYM przez Radę Krajową FSNT NOT ze względu na istotne rocznice dla inżynierskiego ruchu stowarzyszeniowego:

 • 180 lat do założenia przez gen. inż. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu (15.03.1835 r.), uważanego za ,,ojca’’ wszystkich polskich i polonijnych stowarzyszeń naukowo-technicznych,
 • 110 lat Warszawskiego Domu Technika – głównej siedziby inżynierów i techników, która nieprzerwanie od 1905 r. do dzisiejszego dnia służy społeczności technicznej,
 • 70 lat od powstania Naczelnej Organizacji Technicznej, nawiązującej do tradycji z okresu rozbiorów Stowarzyszenia Techników Polskich i Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz tradycji przedwojennej Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczpospolitej Polskiej,
 • 60 lat od powstania Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Następnie Wiceprezes Krystyna Popiel  przedstawiła pod dyskusję projekt zmian w statucie FSNT NOT oraz zamierzenia RR FSNT NOT w Słupsku na rok 2015.

Prezes Tadeusz Bruzda wręczył Panu Zdzisławowi Kołodziejskiemu Staroście Słupskiemu prośbę o objęcie patronu nad projektami zgłoszonymi w ramach Słupskich Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Pan Zdzisław Kołodziejski Starosta Słupski przedstawił zamierzenia usprawnienia działalności słupskiego starostwa.

Wręczono także Monografię Pomorskich Inżynierów, osobom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu w słupskim ratuszu.

Seniorzy NOT złozyli wniosek o wystąpienie dla kol. Krystyny Popiel odznaczenia Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski.

Na koniec przekazano noworoczne życzenia.

Zapraszam do oglądania zdjęć:

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 005

Jak widać na zdjęciach frekwencja dopisała.

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 006

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 008

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 004

Prezes T. Bruzda rozpoczyna spotkanie

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 010

Wiceprezes NOT Krystyna Popiel przedstawia projekt zmian w statucie NOT

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 011

Kol. Mariusz Ożarek przedstawia swoje uwagi. Poniżej pozostali dyskutanci

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 012

 

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 013

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 014

Wiceprezes NOT K. Popiel przedstawia zamierzenia RR FSNT NOT na rok 2015

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 019

Prezes T. Bruzda przedkłada prośbę o objęcie patronatem przez Starostę Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 021

Zdzisław Kołodziejski – Starosta Słupski przedstawia wizję pracy starostwa.

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 016

Wręczanie Monografii Pomorskich Inżynierów

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 024

Spotkanie RR NOT i seniorów NOT- 22.01.2014 r. 026

Przedstawianie wniosku o odznaczenie kol. Krystyny Popiel.

W tym roku jest bardzo krótki karnawał i dlatego tradycyjnym zwyczajem zapraszamy na coroczne spotkanie koleżeńskie z okazji „Śledzika”.

Jak zwykle bawić się będziemy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Szczecińskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy w dniu 07 lutego br. o godz. 19.00.

Wpisowe – 20,00 zł – dla członków SITK RP, pozostali uczestnicy – 40,00 zł.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu 663 815 796.

Serdecznie zapraszamy !!!

Dobiegała końca budowa nowego przystanku SKM – Gdańsk Śródmieście

. Już od 1 kwietnia będą zatrzymywać się na nim pociągi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

. Przystanek jest elementem zintegrowanego węzła, umożliwiającego przesiadanie się z pociągu SKM do tramwaju, m.in. w kierunku Łostowic – przystanki tramwajowe zlokalizowane są na wiadukcie, pod którym znajduje się przystanek SKM.

Do nowego obiektu prowadzi przedłużenie linii nr 250 z Gdańska Głównego. Układ torowy jest położony na wylanej płycie betonowej, która jest lepsza pod względem trakcyjnym i eksploatacyjnym od tradycyjnego układu opartego na podkładach i podsypce. Tor jest dzięki temu stabilniejszy, a jazda po nim cicha i nie wywołuje drgań.

Przejazd pociągiem z Gdańska Głównego do nowej stacji trwa ok. dwóch minut. W ramach prac powstał zupełnie nowy peron o długości 200 metrów i szerokość od 8 do 16 m. Peron i ławki zostały wykonane z materiałów, dzięki którym łatwo będzie utrzymać czystość. Na schodach znajduje się specjalny zjazd dla rowerzystów, a bezpieczeństwa pasażerów strzegą 22 kamery monitoringu.

Warta 66,7 mln zł inwestycja ruszyła w sierpniu 2014 r. Za realizację odpowiadało konsorcjum firm Rajbud i Dekpol.

Zapraszamy do obejrzenia nowego przystanku na zdjęciach Przemysława Świderskiego z Dziennika Bałtyckiego.

54b90e89baa6a54b90e8d71dc754b90e8ca0a7a54b90e8c381c754b90e8dda44054b90e8aeb62c

Na podstawie

Kuriera Kolejowego

z dnia 17.01.2015 r.

W dniu 14 stycznia br.  kolejarze seniorzy MSITK RP i ZZK „Pomorze”  zorganizowali spotkanie opłatkowe.

Podczas spotkania:

 • omówiono działalność Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i Ogniwa Emerytów Kolejowych ZZ Kolejarzy „Pomorze” w Słupsku   w roku 2014,
 • kol. Edward Kasierski przedstawił nowinki kolejowe i notowania FWP PKP,
 • przekazano życzenia świąteczno-noworoczne od Zarządu Krajowego SITK RP, ZO SITK RP , Federacji ZZK PKP oraz Prezydenta Miasta Roberta Biedronia i Przewodniczącej Rady Miasta Beaty Chrzanowskiej,
 • podzielono się opłatkiem,
 • wznoszono szampańskie,  noworoczne toasty ,
 • degustowano specjały przygotowane przez nasze koleżanki.
 • kol. Edward Kasierski przestawił plan pracy na 2015 rok. Zapraszam do oglądania zdjęć:
  Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 003
 • Kol. T.  Sobolewska – szefowa ogniwa, kol. E. Kasierski – prezes MSITK RP, kol. R. Nikitiuk
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 001
 • Jak zwykle frekwencja dopisała
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 002
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 034
 • Kol. E. Kasierski przekazuje życzenia
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 007
 • Kol. T. Sobolewska rozpoczyna dzielenie się opłatkiem
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 012
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 013
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 016
 • Kol. R. Nikitiuk za sponsorował „bąbelki”
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 017
 • Kol. R. Krawiec wciela się w rolę „ogniomistrza” bąbelek
 • Spotkanie opłatkowe seniorów MSITK i ZZK- 14.01.2014 r. 029
 • Noworoczne toasty kol. Wanda i Stanisław Szudrowiczowie – najstarsi seniorzy, którzy przybyli do Słupska już w 1945 roku

Życzenia Prezydenta i Rady M. Słupska_0005

Życzenia Prezydenta i Rady M. Słupska_0002

 

 

 

 

 

 

Życzenia ZK SITK RP_0003

Życzenia ZK SITK RP_0002

Życzenia ZK SITK RP_0001

SITK

Zdjęcia