Miesięczne archiwum: Maj 2015

Ważny apel

 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP

Zarząd Oddziału w Słupsku      ul. Garncarska 4  76-200 Słupsk

 Popierając budowę  drugiego toru między Słupskiem a Wejherowem, stwierdzamy, że szybkie połączenie kolejowe Słupska z Gdańskiem jest konieczne. Odtworzenie na tym odcinku drugiego toru rozebranego po II wojnie światowej będzie przeciwdziałać komunikacyjnemu wykluczeniu naszego miasta z mapy sieci kolejowych połączeń.

Natomiast skrócenie czasu przejazdu pociągów na tej linii będzie możliwe tylko poprzez:

 • zwiekszenie szybkości ze 100 km/godz. do 160 km/godz,
 • budowy drugiej nitki torów między Słupskiem a Wejherowem,
 • wydłużeniem kursowania pociągu Pendolino  do Słupska.

 

Tym priorytetom powinna przyświecać  kompleksowa przebudowie linii kolejowej 202 między Gdańskiem a Stargardem Szczecińskim, którą PKP Linie Kolejowe chcą realizować do 2020 roku.

 

Członków naszego stowarzyszenia niepokoi jednak fakt, że budowa drugiego toru nie znalazła się  w żadnym z czterech wariantów zaproponowanej modernizacji tej trasy przez PKP PLK.

Jesteśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu  i dlatego popieramy dążenia samorządów z naszego regionu, aby czynić wszelkie starania, które doprowadzą do opracowania i zatwierdzenia koncepcji poprawy komunikacji kolejowej w oparciu o wspomniane wyżej priorytety.

 

Budowa dodatkowych mijanek nie usprawni ruchu pociągów tak, jak  budowa drugiego toru miedzy Słupskiem a Wejherowem. Merytorycznie budowa drugiej nitki kolejowej broni się sama, bo służyłaby mieszkańcom przez cały rok, skracając czas dojazdu do stolicy województwa, a tym samym do stolicy kraju. Jednocześnie  znacząco odciążając transport drogowy i będąc przyjaznym środowisku. Tym bardziej, że budowa drugiego toru miała być  częścią rekompensat za tarczę antyrakietową w Redzikowie.

 

Z tego powodu w sprawie tej, musimy lobbować wszyscy, aby w końcu doprowadzić do pozytywnego finału, to jest  umieszczenie budowy drugiego toru w opracowaniach modernizacji odcinka linii kolejowej między Słupskiem a Gdynią Chylonia. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego regionu do złożenia podpisu  w sobotę, 6 czerwca o godz. 14. przed dworcem kolejowym w Słupsku wspierając tym samym pomysł budowy toru w ramach akcji organizowanej wspólnie  z ” Aktywnym Pomorzem”. Można także składać podpisy w Izbie Historii Kolei w Słupsku- Al. Wojska Polskiego 28 w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9 – 11.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Wiceprezes

Edward Kasierski

 

 

W dniu 28.5.br. odbyło sie spotkanie integracyjne kolejowych seniorów SITK RP i ZZK  „Pomorze” z Gdyni, Słupska i Tczewa. Podczas spotkania:

 • omówiono zasady współpracy,
 • przedstawiono nowinki kolejowe,
 • wybrano delegatów na Walne Zebranie Delegatów ZZK „Pomorze” , które odbędzie się w Tczewie,
 • zwiedzono Izbę Historii Kolei.
 • A oto zdjęcia:
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 016
 • kol. Teresa Sobolewska i Adam Słowy
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 019
 • Uczestnicy spotkania
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 022
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 009
 • Zwiedzanie Izby Historii Kolei w Słupsku
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 010
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 011
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 012
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 013
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 014
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 015
 • -Spotkanie seniorów ZZK Pomorze 28.05.2015 r. 024

W dniu 26.05.br  nasi koledzy: Edward Kasierski, Henryk Kijewski i Ireneusz Kilichowski wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, aby podyskutować nad  projektem  pn. „Przepis na Słupsk”. w ramach którego jednym z działań jest przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem mieszkańców oraz mieszkanek Słupska. I my braliśmy udział w dyskusji w grupie seniorów.

Miejsce spotkań: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6.

A oto kilka zdjęć:

- 26.05.2015 r. 002

- 26.05.2015 r. 003

- 26.05.2015 r. 005

- 26.05.2015 r. 006

- 26.05.2015 r. 007

- 26.05.2015 r. 008

W dniu 25.o5. br. odbyło się ważne posiedzenie zarządu Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk, w którym uczestniczył kol. Mariusz Ożarek – Prezes Oddziału i kol. Andrzej Sikorski – przewodniczący KR Oddziału Podczas posiedzenia:

 • kol. Edward Kasierski zrelacjonował uroczyste posiedzenie Rady Prezesów SITK RP w Warszawie w dniu 12.05.br.
 • omówiono przygotowania do jubileuszu 45-lecia MSITK RP,
 • uzgodniono termin Pikniku Kolejowego z okazji 145-lecia połączenia kolejowego z Trójmiastem,
 • zapoznano się z funkcjonowanie Izby Historii Kolei w Słupsku,
 • kol. Mariusz Ożarek zapoznał z terminarzem proponowanych wycieczek technicznych oraz z Konferencją motoryzacyjną  NOT,
 • kol. Jerzy Drutkowski powiedział Ogólnopolskim Spotkaniu Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich,
 • udzielono poparcia w w sprawie budowy II toru kolejowego na linii Słupsk – Wejherowo.
 • Zapraszamy do oglądania zdjęć:
 • - 25.05.2015 r. 001
 • Zwiedzanie Izby Historii przez byłego naczelnika Jana Towarnickiego
 • - 25.05.2015 r. 002
 • - 25.05.2015 r. 003
 • - 25.05.2015 r. 004
 • Rozpoczyna się posiedzenie zarządu koła
 • - 25.05.2015 r. 007

 

 • Kolejarze oprowadzają Prezesa po nowych nabytkach Izby Historii Kolei w Słupsku
 • - 25.05.2015 r. 010
 • - 25.05.2015 r. 011
 • - 25.05.2015 r. 012

W dniu 25 maja br. gościliśmy w Izbie Historii Kolei w Słupsku Klasę II a ze Szkoły Podstawowej nr 4.  Jak zwykle kol Ryszard Nikitiuk ze swadą opowiadał o ciekawostkach kolejowych zgromadzonych w Izbie. a kol. Edward Kasierski „robił” za fotografa.  Oglądano stare aparaty telefoniczne, zabytkowe kolejowe lampy, tabliczki parowozów i lokomotyw z byłej parowozowni Słupsk. Zobaczono także stare, kartonowe bilety, mapy słupskiej kolei powiatowej, modele parowozów, znaczki o tematyce kolejowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się album z rozsuwanymi kartami, pokazującymi panoramy pociągów. Panie nauczycielki, uczennice i uczniowie chętnie przymierzali kolejowe czapki, robiąc sobie pamiątkowe fotki.  Na koniec stemplowano okolicznościowa pieczątką pamiątki z Izby Historii Kolei oraz  wpisano się do Księgi Pamiątkowej. Zapraszamy do oglądania zdjęć:

DSCF2001

Sympatyczna klasa II a ze SP nr 4 zawitała do naszej izby

DSCF2005

Kol. R. Nikitiuk pokazuje stare, kolejowe lampy

DSCF2006

A tutaj tabliczki parowozów i lokomotyw

DSCF2007

Mundury i modele pociagu

DSCF2009

Stre dokumenty i odznaczenia kolejarzy

DSCF2010

Stare mapy kolejowe

DSCF2012

legitymacje i bilety kolejowe

DSCF2014

Podziemne biuletyny NSZZ  „Solidarność”

DSCF2016

Stare, przedwojenne instrukcje kolejowe

DSCF2019

Album z wyciąganymi kartkami

DSCF2020

Stare dokumenty kolejowe

DSCF2022

Zdjęcia zokazji 140-lecia słupskiej kolei

DSCF2023

Kalendarze o tematyce kolejowej

DSCF2025

Kol. E. Kasierski pokazuje zdjęcia słupskiej kolei powiatowej

DSCF2026

A tutaj jak wyglądała przedwojenną sieć kolejową

DSCF2029

Pamiatkowe fotki w kolejowych czapkach

DSCF2031

DSCF2033

Wpis do Ksiegi Pamiatkowej

DSCF2034

Stemplowanie okolicznościową pieczatką

Następnie Prezes Honorowy naszego stowarzyszenia Wiesław Starowicz przedstawił informację o Członkach Honorowych .

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 067

Od roku 1953 nadano 194 tytuły Członków Honorowych, z tego aktualnie żyje 93. Średni wiek to 76 lat.

Po dyskusji i wolnych wnioskach był czas na wspólne fotki i pogawędki. Oto zdjęcia:

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 081

kol. E.Kasierski z prof. Gustawem Zemłą twórcą pomnika E. Malinowskiego w Peru i statuetek Ernesta.

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 086

kol. E. Kasierski i prof. Antoni Szydło – poprzedni prezes SITK RP

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 087

Laureaci statuetek Ernesta kol.Anna Gieczewska i kol. Bogdan Kublik

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 090

 

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 089

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 077

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 076

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 075

 

 

Po wystąpieniach gości honorowych nastąpiło wręczanie nagród „ERNEST” za 2014 rok i nominacji do tej nagrody

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 038

I. Najaktywniejszy działacz w kolejnictwie – kol. Bogdan Kublik z Oddziału Warszawskiego SITK RP

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 043

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 045

II. Najaktywniejszy działacz w Drogownictwie – kol. Anna Gieczewska z Oddziału Kaliskiego SITK RP  z Ostrowa Wlkp.

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 047

  Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 048

III. Najaktywniejszy działacz w Transporcie kol. Andrzej Szarata z Oddziału Krakowskiego SITK RP

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 051

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 052

IV. Najaktywniejsze Koło nr 7  przy Ślaskim Zakładzie Spółki PKP „Cargo” S.A. Katowice

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 054

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 056

V. Najaktywniejszy Klub Seniora – przy Krakowskim Oddziałe SITK RP

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 058

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 059

VI. Najaktywniejszy Oddział SITK RP w Szczecinie

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 061

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 063

VII. Za całokształt działalności w SITK RP kol. Mariusz Szałkowski

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 065

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 066

VIII. Dla firmy wspierającej SITK RP – Prezes firmy Scheidt&Bachmann – Andreas Kosut

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 071

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 070

 

W dniu 12 maja br. odbyło się uroczyste spotkanie w Domu Technika NOT w Warszawie, w którym uczestniczyli:

 • Prezesi Oddziałów,
 • Członkowie Honorowi SITK RP,
 • Członków Rady Prezesów,
 • Członkowie zespołów branżowych Nagrody „ERNEST 2014”,
 • Nominowanych do Nagrody „ERNEST 2014”,
 • Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • Przewodniczący Krajowych Sekcji, klubów i Komisji
 • oraz wielu znakomitych zaproszonych gości
 • Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 028
 • Na to spotkanie takim pociągiem pojechał kol. Edward Kasierski – Wiceprezes Słupskiego Oddziału
 • Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 036

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 074 Zaproszeni Dostojni Goście

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 031

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 030

Prezydium uroczystego spotkania

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 032

Spotkanie rozpoczął Prezes SITK RP Janusz Dyduch omawiając sytuację organizacyjna i finansowa naszego stowarzyszenia.

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 040

Gratulacje dla kol. Henryka Komorowskiego z okazji 93 urodzin

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 040

Posiedzenia Rady Prezesów wWarszawa - 12.05.2015 r. 035

Przemawia zaproszony gość Adam Wielądek

konferencja

Konferencja

Nasi koledzy Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk wzięli udział w konferencji z okazji 170- rocznicy Wiedeńki.

I znów mieli okazję przejechać się Pendolino.

A oto zdjęcia:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kol. Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk w Pendolino

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na konferencję sitkomowcy tłumnie się zjawili

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kol. F. Klonowski na sali obrad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kol. Zbigniew Szafrański z Instytutu Kolejnictwa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kol. Dorota Przybyła wiceprezes SITK RP jako przewodnicząca II sesji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kol. R. Nikitiuk na konferencji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezydium konferencji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kol. R. Nikitiuk i F. Klonowski w Warszawskim Domu Techniki NOT

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kol. R.Nikitiuk i F. Klonowski pozują na tle słynnych „Złotych Tarasów”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SITK

Zdjęcia