Miesięczne archiwum: Listopad 2015

W dniu 27 listopada br. został wysłany wniosek nr 72205/15 o dodo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Modernizacji Izby Historii Kolei w Słupsku. Wnioskodawcą jest Rada Regionalna FSNT NOT w Słupsku  we współpracy  ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji, Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum Pomorza Środkowego.

Do Słupska z całej Polski zjechali się kolejarze zrzeszeni w Autonomicznych Związkach Zawodowych Transportu Kolejowego na kolejne spotkanie w dniu 27 listopada br. Zostali zaproszeni przez kol. Edwarda Kasierskiego i Ryszarda Nikitiuka do zwiedzenie Izby Historii kolei w Słupsku. Jak zwykle kol. Ryszard Nikitiuk ze swadą opowiadał o zgromadzonych zbiorach a kol Edward kasierski tradycyjnie robił za fotografa i prezentował kącik sitkomowski tej ekspozycji. Goście z całej Polski byli pod wrażenie zgromadzonych kolejowych pamiątek. Obiecali uzupełnić zbiory izby poprzez dostarczenie mundurów, czapek itp.

Oto zdjęcia:

2015_1127r201505270002

2015_1127r201505270003

20151127_100124

20151127_100247

20151127_100326

20151127_100407

20151127_100854

20151127_101046

20151127_101237

20151127_101304_resized

Kolejnym punktem obchodów Święta Kolejarza było złożenie okolicznościowej wiązanki pod tablicą pamiątkową odsłonięta z okazji 140-lecia kolei w Słupsku. Wiązankę złożyli kol. Zenon Chylicki – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Warsztatowych w Słupsku, kol. Edward Kasierski – Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i kol. Ryszard Nikitiuk – kustosz Izby Historii Kolei w Słupsku.

Następnie zwiedzani Izbę Historii Kolei w Słupsku i pogawędzono przy kawce, herbatce i ciastkach w świetlicy Ogniwa Emerytów Kolejowych ZZK „Pomorze” w Słupsku.

2015_1125r201505270001

2015_1125r201505270002

2015_1125r201505270004

2015_1125r201505270006

2015_1125r201505270008

2015_1125r201505270009

2015_1125r201505270010

2015_1125r201505270011

2015_1125r201505270012

2015_1125r201505270013

2015_1125r201505270015

2015_1125r201505270016

2015_1125r201505270017

2015_1125r201505270018

2015_1125r201505270019

W dniu 21 listopada 2015 r. tradycyjnie jak co roku słupscy kolejarze, sitkomowcy i sympatycy kolei spotkali się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, aby uczcić swoje święto. Frekwencja dopisała, gdyż gościliśmy aż 52 osoby.

Spotkanie rozpoczęli  Prezes Edward Kasierski  i kol. Janina Szymańska przekazując   życzenia z okazji Święta Kolejarza od Prezesa Honorowego Oddziału Stanisława Kozieła  i Prezesa Oddziału SITK RP Mariusza Ożarka  dla kolejarzy.

Kolejnym punktem spotkania było pożegnanie na emeryturę kol. Sławomira Puchowskiego – Zastępcę Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. Odczytano okolicznościowa laurke , wręczając upominki.

A potem rozpoczęła się kolejarska zabawa, na której nie brakło jadła i napitków a bawiono się szalejąc na parkiecie do godziny 3.00.

2015_1122r201505270001

Składanie życzeń z okazji „Święta Kolejarza”

Życzenia_0001

Życzenia_0002

DSCF2806

DSCF2809

Pożegnanie na emeryturę kol. Sławka Puchowskiego

Życzenia

DSCF2810

DSCF2811

2015_1122r201505270010

Frekwencja dopisała

2015_1122r201505270011

Jadła i napiwków nie brakowało

2015_1122r201505270012

2015_1122r201505270043

DSCF2832

Zaczęła się „szampańska” zabawa

DSCF2830

Prezes E. Kasierski z małżonką Bożeną

2015_1122r201505270035

2015_1122r201505270037

DSCF2851

Oczywiście musiał być pociąg !!!

DSCF2852

 

Na comiesięcznym spotkaniu zebrali się w dniu 18 listopada br.w swojej świetlicy  kolejarze seniorzy. Podczas spotkania:

  • Kol. Feliks Klonowski i kol. Ryszard Nikitiuk opowiedzieli o udziale VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce” – konkurencyjność kolei dużych prędkości w dniu 05.11.2015 r.
  • kol. Edward Kasierski przedstawił nowinki kolejowe i notowania Funduszu Własności Pracowniczej PKP,
  • omówiono organizacje zabawy z okazji „Święta Kolejarza” w dniu 21.11.br. oraz złożenie wiązanki kwiatów w dniu 25.11.br. przed tablica pamiątkową przed dworcem kolejowym w Słupsku.
  • przekazano życzenia z okazji „Święta Kolejarza”.

Oto zdjęcia:

2015_1118r201505270001

Zwiedzanie Izby Historii Kolei w Słupsku

2015_1118r201505270002

2015_1118r201505270006

Spotkanie seniorów

2015_1118r201505270005

2015_1118r201505270008

A oto zaprezentowana wystawa inż. Jana Andrzejewskiego pokazującą pielęgnowanie tradycji polskości na Litwie.

Oto zdjęcia:

2015_1110r201505270051

2015_1110r201505270052

2015_1110r201505270053

2015_1110r201505270015

2015_1110r201505270020

2015_1110r201505270022

2015_1110r201505270023

2015_1110r201505270024

2015_1110r201505270025

2015_1110r201505270027

2015_1110r201505270028

 

2015_1110r201505270031

2015_1110r201505270033

2015_1110r201505270049

2015_1110r201505270050

Zarządy RR FSNT NOT oraz Klubu Seniora w Słupsku zaprosił Koleżanki    i Kolegów na  spotkanie z  okazji obchodów Święta Niepodległości               11 Listopada , które odbyło się w dniu 10  Listopada 2015r.   w sali NOT  w Słupsku.

Gościem spotkania był inż. Jan Andrzejewski z Wilna ,który  zaprezentował przywiezioną z Wilna wystawę  związaną z tradycją Polskości na terenach Wileńszczyzny oraz przybliżył  informacje na temat powiązań Józefa Piłsudskiego z Wileńszczyzną.

A oto zdjęcia:

2015_1110r201505270013

2015_1110r201505270014

2015_1110r201505270016

2015_1110r201505270017

2015_1110r201505270019

2015_1110r201505270026

2015_1110r201505270030

2015_1110r201505270035

2015_1110r201505270037

2015_1110r201505270038

2015_1110r201505270043

2015_1110r201505270044

2015_1110r201505270045

2015_1110r201505270046

2015_1110r201505270047

 

 

 

 

Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy dla Was wszystkich, przecież pełnicie jakże ważną służbę społeczeństwu. Stoicie przed dużymi wyzwaniami. Niech efektem pracy  kolejarzy wszystkich specjalności  będzie kolej nowoczesna, przyjazna ludziom                             i środowisku naturalnemu, zajmująca należne jej, ważne miejsce na rynku usług transportowym.

Dziękuję za dotychczasowa współpracę, która zaowocowała świętowaniem  45-lecia waszego koła i  Piknikiem Kolejowym. Tegoroczne Święto Kolejarza jest dniem szczególnym, bowiem obchodzimy  je   w roku jubileuszu 145-lecia połączenia kolejowego   z Gdańskiem

         Z tej okazji pracownikom, emerytom a także ich rodzinom, życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i na niwie zawodowej 

                                                                      

Z wyrazami szacunku

Prezes   Honorowy Oddziału                                                                        Prezes Oddziału

Stanisław Kozieł                                                                      Mariusz Ożarek

Słupsk, dnia 25 listopada 2015 roku

szampan2015_0922r201505270013 (Copy)

W dniu 10 listopada br. gościliśmy w Izbie Historii Kolei w Słupsku pana Sławomira Żabickiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku z pracowni digitalizacji. Pan S. Żabicki jest również założycielem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, w której umieszczone są kroniki Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk oraz niektóre zbiory z tej izby. Po Izbie Historii Kolei oprowadzali kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk  prezentując zgromadzone zbiory. Spotkanie miało na celu omówienie projektu „Modernizacja stałej wystawy w Izbie Historii Kolei w Słupsku”, który zostanie opracowany i wysłany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, aby otrzymać dofinansowanie. 

Szczegóły projektu omówiono w dniu 12 listopada br.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. Kol. Edward Kasierski spotkał sie w dniu 13 listopada br. z Krystyną Popiel – Wiceprezesem Rady Regionalnej NOT w Słupsku, gdyż projekt będzie wysłany przez NOT Słupsk.

A oto zdjęcia:

2015_1110r201505270002

2015_1110r201505270003

2015_1110r201505270004

2015_1110r201505270005

2015_1110r201505270006

2015_1110r201505270008

2015_1110r201505270009

2015_1110r201505270007

2015_1110r201505270011

2015_1110r201505270010

2015_1110r201505270012

Konferencja

Nasi koledzy Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk  brali udział w tej konferencji . Podczas konferencji pokazano następujące prezentacje:

SITK

Zdjęcia