Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

logo 70-lecie-jpg

W dniu 25 stycznia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału SITK RP w siedzibie Rady Regionalne FSNT NOT w Słupsku.

Podczas posiedzenia:

• Otwarcie posiedzenia dokonał Prezes Mariusz Ożarek.
• Prezentację   o działalności ZO SITK RP w Słupsku   w 2015 r. przedstawił Wiceprezes Edward Kasierski.
• Sekretarz kol. Sylwia Trojakowska omówiła  zasady sporządzania sprawozdań statystycznych za rok 2015
• Planu pracy Zarządu Oddziału SITK RP w Słupsku na rok 2016 omówił Prezes Mariusz Ożarek.
• Omówiono uchwały ZK SITK RP nr 13, 14 i 15.
• Zebranym wręczono płytę CD z w/w wystapieniami oraz Uchwały nr 13/2014-2018 w spr. finansowania wspólnych działań na rzecz członków                w 2016 r.,Uchwały nr 14/2014-2018 w spr. minimalnej składki członkowskiej i minimalnego wpisowego na 2016 r., Uchwały nr 15/2014-2018 w spr. ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu 70-lecia SITK RP.
• Wręczono kalendarze dla poszczególnych kół.
• Złożono życzenia noworoczne.
A oto zdjęcia:
2016_0125r201505270003
2016_0125r201505270001
2016_0125r201505270002
2016_0125r201505270005
2016_0125r201505270007
2016_0125r201505270008
2016_0125r201505270010
2016_0125r201505270012
2016_0125r201505270013
2016_0125r201505270014
2016_0125r201505270015
2016_0125r201505270018

logo MSITKlogo 70-lecie-jpg

 

W dniu 23 stycznia  2016 r. tradycyjnie jak co roku w karnawale  słupscy kolejarze, sitkomowcy i sympatycy naszego stowarzyszenia spotkali się      w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

Spotkanie rozpoczął  Prezes Edward Kasierski   przekazując   życzenia z okazji Nowego Roku  od Prezesa Honorowego Oddziału Stanisława Kozieła  i Prezesa Oddziału SITK RP Mariusza Ożarka.

Następnie kol. Janina Szymańska odczytała urodzinowa laurkę kol. Krystynie Dykcie. Wzniesiono okazyjne toasty i odśpiewano tradycyjne „sto lat”

A potem rozpoczęła się sitkomowska zabawa, na której nie brakło jadła i napitków a bawiono się szalejąc na parkiecie do godziny 2.00.

A oto zdjęcia:

2016_0124r201505270003

Kol. Nina Szymańska i jubilatka Krystyna Dykta

2016_0124r201505270004

Sto lat i toasty na zdrowie.

2016_0124r201505270035

Pamiątkowe fotki:

2016_0124r201505270033

2016_0124r201505270036

2016_0124r201505270053

Do tańca przygrywał pan Janusz Miler.

2016_0124r201505270016

Zaczyna sią zabawa

2016_0124r201505270014

2016_0124r201505270006

2016_0124r201505270046

Kol. Nina Szymańska prowadzi wesoły pociąg.

logo MSITKlogo 70-lecie-jpg

W dniu 15 stycznia br odwiedził Izbę Historii Kolei pan Jan Serafin lekarz okulista z byłej Kolejowej Przychodni Lekarskiej w Słupsku. Podarował do izby przedwojenna lampę naftową  i Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę.

Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Przerwy w okresach służby lub opuszczenie służby nie stanowiły przeszkody w nadaniu medalu. Medalu nie otrzymywały osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnym, jeśli pociągał za sobą rozwiązanie stosunku służbowego lub osoby, z którymi z ich winy rozwiązano umowę o pracę. Po ponownym przyjęciu do służby, osoby takie miały prawo do przyznania medalu, po przesłużeniu odpowiednich okresów, liczonych od dnia ponownego przyjęcia do służby.

Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznym

POL_Medal_Za_Dlugoletnia_Sluzbe_brazowy_rewersPOL_Medal_Za_Dlugoletnia_Sluzbe_zloty_awers

Pokazał kolejowy medal z USA swojego ojca.

Powspominano wizyty w gabinecie lekarskim pana doktora.

Zapraszam do zdjęć:

2016_0115r201505270001

2016_0115r201505270004

 

 

2016_0115r201505270012

 b3a5c74d406bf9d1aa76595b8fe30512

Decyzję Komisji Europejskiej przyjęliśmy z dużą radością. Od początku lat 90. nasze miasto stawało się coraz bardziej wykluczone komunikacyjnie. Zmniejszano liczbę i częstotliwość połączeń kolejowych. W efekcie do regionu przyjeżdżało coraz mniej turystów. Ta decyzja to pierwszy krok w stronę odwrócenia tego trendu. Wszyscy mieszkańcy Pomorza Środkowego liczyli na takie rozstrzygnięcie – mówi Wirtualnej Polsce Marek Biernacki, wiceprezydent Słupska.

Pociągi Pendolino mogą wydłużyć swój bieg. Obecnie najszybsze w Polsce składy kursują pomiędzy Gdynią oraz Krakowem. Teraz zapaliło się zielone światło, aby to zmienić. Kolejarze planują wydłużenie ich trasy przez Słupsk i Koszalin aż do Kołobrzegu. Jak na razie nie wiadomo, kiedy jednak to nastąpi.

Jak informuje Wirtualną Polskę Łukasz Kwasiborski z Biura Prasowego PKP PLK, studium wykonalności jest na końcowym etapie przygotowania. Do tej pory dokonano już preselekcji wariantów i w każdym z przygotowanych wariantów analizuje się budowę dwóch torów od Wejherowa do Lęborka, natomiast dla odcinka pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem analizowane są warianty od układu jednotorowego do układu dwutorowego, w tym także wariant z budową dynamicznej mijanki na przedmiotowym odcinku.

Budowa drugiego toru pomiędzy Słupskiem oraz Gdynią jest nieodzowna. Dużo więcej pociągów mogłoby przejeżdżać przez nasze miasto. A tak muszą niepotrzebnie czekać, tracąc czas na mijankach. Remont istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej usprawni ruch kolejowy. Zakupiony został nowy tabor, który może jeździć nawet 160 km na godzinę, ale nie pozwala na to stan torów. Jeżeli mamy przestać być pustynią komunikacyjną to musi ulec to zmianie – mówi Wirtualnej Polsce Edward Kasierski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

PKP planuje również remont trasy kolejowej 405, łączącej Piłę z Ustką. Torowisko bowiem jest w bardzo złym stanie. Na niektórych odcinkach jednocześnie mógł poruszać się tylko jeden pociąg. Liczące 193 kilometry torowisko zostanie odrestaurowane kwotą od 200 do 500 mln zł. Przedstawione niedawno studium wykonalności zakłada cztery warianty. W najtańszym wariancie doszłoby tylko do podstawowych prac naprawczych. Najkosztowniejszy wariant zakłada elektryfikację trasy między Słupskiem oraz Szczecinkiem.

Za Wirtualną Polską z dnia 22.01.2016 r.

logo 70-lecie-jpg

Uchwała nr 13 – wspólna działalność 2016

Uchwała nr 14 – składka minimalna 2016

Uchwała nr 15- rok jubileuszowy

logo MSITKlogo 70-lecie-jpg

 

W dniu 14 stycznia br. do Izby Historii kolei zawitali Pan Stanisław Potulski były pracownik PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku i Pan Jan Serafin były lekarz okulista w kolejowej przychodni w Słupsku.  Gości powitali kol. Edward Kasierski – prezes koła,Ireneusz Kilichowski – wiceprezes koła i Ryszard Nikitiuk – kustosz Izby Historii Kolei. Pan Stanisław przyniósł bezcenne pamiątki kolejowe po swoim dziadku Maksymilianie Data – rewidencie wagonów. Następnie kol. Edward Kasierski wręczył Panu Stanisławowi podziękowanie. Potem udano się na zwiedzanie Izby Historii Kolei.

A oto podarowane pamiątki kolejowe:

 • Legitymację Zjednoczenie  Kolejowców Polskich z 1923 roku
 • Dokumenty Pana Stasia_0005
 • Dokumenty Pana Stasia_0006
 • Dokumenty Pana Stasia_0007
 • Dokumenty Pana Stasia_0008
 • Dokumenty Pana Stasia_0009
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany za zasługi w służbie kolejowej nadany przez Prezesa Rady Ministrów Sławoja Składkowskiego w dniu           25 września 1938 r.
 • Dokumenty Pana Stasia_0028
 • Dokumenty Pana Stasia_0003
 • Brązowy medal za długoletnią służbę nadany przez Dyrektora Kolei Państwowych w Toruniu w dniu 12 maja 1938 r.
 • Dokumenty Pana Stasia_0029
 • MEDAL DZIESIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGLOŚCI 
  Ustanowiono dnia: 27 września 1928 r.Oznakę stanowił okrągły dwustronny medal o średnicy 35 mm bity w brązie. Na awersie umieszczona jest płaskorzeźba Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na rewersie natomiast umieszczony został wizerunek orzącego ziemię chłopa symbolizującego pracę. Pod wizerunkiem umieszczono daty ograniczające dziesięcioletni okres Niepodległości Polski, mianowicie: 1918-1928. Medal zawieszony był na wstążce o szer. 38 mm koloru habrowego.
 • Dokumenty Pana Stasia
 • Dyplom Uznania za długoletnią pracę w Kolejnictwie z roku 1957
 • Dokumenty Pana Stasia_0027
 • A oto zdjęcia:
 • 2016_0114r201505270007
 • Podarowane eksponaty
 • 2016_0114r201505270006
 • 2016_0114r201505270009
 • Kol. Edward Kasierski wręcza Panu Stanisławowi Potulskiemu podziękowanie za taki wspaniały dar dla Izby Historii kolei.
 • Dokumenty Pana Stasia
 • 2016_0114r201505270010
 • Zaczynamy zwiedzać IHK. Od lewej Pan Jan Serafin, Ireneusz Kilichowski, Ryszard Nikitiuk i Pan Stanisław Potulski
 • 2016_0114r201505270011
 • 2016_0114r201505270012
 • 2016_0114r201505270013
 • A tutaj kol. Edward Kasierski
 • 2016_0114r201505270014
 • 2016_0114r201505270015
 • Pan Stanisław w generalskiej, dyrektorskiej czapce.
 • 2016_0114r201505270016
 • 2016_0114r201505270017
 • 2016_0114r201505270018

logo MSITKlogo 70-lecie-jpg indeks

W dniu 14 stycznia br.  kolejarze seniorzy MSITK RP i ZZK „Pomorze”  zorganizowali spotkanie opłatkowe.

Podczas spotkania:

 • omówiono działalność Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i Ogniwa Emerytów Kolejowych ZZ Kolejarzy „Pomorze” w Słupsku   w roku 2015,
 • kol. Edward Kasierski przedstawił nowinki kolejowe i notowania FWP PKP,
 • przekazano życzenia świąteczno-noworoczne od Zarządu Krajowego SITK RP, ZO SITK RP , Federacji ZZK PKP oraz Prezydenta Miasta Roberta Biedronia i Przewodniczącej Rady Miasta Beaty Chrzanowskiej,
 • przedstawiono problem z dalszym użytkowaniem świetlicy Ogniwa emerytów ZZK „Pomorze”
 • kol. Edward Kasierski przestawił plan pracy na 2016 rok.
 •  Zapraszam do oglądania zdjęć:
 • 2016_0108r201505270001
 • 2016_0108r201505270002
 • 2016_0108r201505270003
 • 2016_0108r201505270004
 • 2016_0108r201505270005

logo 70-lecie-jpg

 

Zarząd Oddziału przedstawia projekt planu pracy na rok 2016.

Plan pracy na rok 2016

Uprasza się o propozycje jego uzupełnienia.

Zarząd Międzyzakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Komunikacji RP       przy Węźle PKP w Słupsku ma zaszczyt zaprosić na spotkanie koleżeńskie z okazji „Śledzika”, które odbędzie się w dniu 23 stycznia  2016 r. o godz. 19.00 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego    w Słupsku przy ul. Szczecińskiej

Program :

1. Otwarcie.

2. Informacja o pracy koła w 2015 roku               

    3. Informacja o jubileuszu 45-lecia  MSITK RP                    

    i Pikniku Kolejowym w Słupsku

 4. Spotkanie koleżeńskie z zabawą taneczną..

 

Zasady odpłatności :

SITK -20 zł, pozostali 50 zł.

Termin zgłoszenia do dnia 15.01.br na telef. 663815796  lub  e.kasierski@wp.pl

 

Polskie Koleje Państwowe szukają autorów, którzy opracują koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla budowy tzw. Stacji Muzeum zlokalizowanej na warszawskich Odolanach. Głównym założeniem projektu ma być przywrócenie świetności Muzeum Kolejnictwa, które zostanie przeniesione z ulicy Towarowej.

nwestycja zlokalizowana będzie w zachodniej części Warszawy w obrębie dzielnicy Wola w bezpośrednim styku z Bemowem, Ochotą i Włochami. Duża przestrzeń, tereny zielone pozwolą nie tylko na stworzenie idealnych warunków ekspozycji kolejowych zbiorów muzealnych, ale też pozwolą odwiedzającym wypoczywać na świeżym powietrzu w granicach stolicy.

Teren obiektu zostanie zagospodarowany tak, aby umożliwić podziwianie lokomotyw, wagonów i innych kolejowych eksponatów również na zewnątrz. Niewątpliwie ciekawymi miejscami w nowym muzeum będzie minikolejka, którą będzie można podróżować po terenie muzeum, a także „Laboratorium” – ekspozycja nowoczesnej kolei i miejsce warsztatów technicznych.

Obiekt powstanie przy wsparciu finansowym organizatorów oraz funduszy europejskich, pozyskanych w ramach nowej perspektywy finansowej. Szacowana wartość projektu wynosi około 180 mln zł.

Przedmiotem ogłoszonego konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla budowy centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (w tym w szczególności kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym (etap studialny) wykonawca ma zaproponować koncepcję zespołu obiektów i zagospodarowania obszaru o wielkości 36 ha. Do drugiej fazy (etap realizacyjny) zostanie zaproszonych 6 najlepszych opracowań studialnych. Dopiero wówczas ich autorzy przedstawią koncepcję budynku głównego Stacji Muzeum, Hali taboru oraz związanego z nim zagospodarowania będących rozwinięciem rozwiązań przedstawionych w pierwszym etapie. Ta część będzie dotyczyła 23 ha. Projekty powinny określać relacje obiektów z otoczeniem, precyzyjne rozwiązania architektoniczne obiektów, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Sercem Stacji Muzeum będzie Hala taboru, w której eksponowana ma być większość pojazdów wystawionych obecnie w Muzeum Kolejnictwa oraz inne eksponaty zebrane z całej Polski. Równie ważny będzie budynek główny, gdzie oprócz przestrzeni ekspozycyjnej, przeznaczonej na wystawy bieżące i tzw. Salonu, w którym planowana jest prezentacja 20 najcenniejszych zachowanych pojazdów kolejowych, znajdą się restauracje, makiety kolejek, kasy, informacja, kawiarnia i sklepy,

Na podstawie opracowania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji robót budowlanych.

Warto zaznaczyć, że teren opracowania historycznie powiązany jest z funkcją kolejową. Wykonawca koncepcji będzie zobowiązany do pozostawienia bez zmian linii magistralnej, obsługującej m.in. przejazdy pociągów Pendolino z Warszawy w kierunku południowym, a także linii towarowej nr 510 i obwodowej nr 20 (z dostawionym peronem). Należy również zachować (przynajmniej częściowo) tzw. wianek kolejowy służący dawniej do zawracania składów. Pozostałe torowiska w obszarze opracowania (w tym przede wszystkim układ równoległych torowisk w pobliżu linii magistralnej, gdzie stacjonuje tabor stołecznej SKM) można kształtować dowolnie zgodnie z przedstawionym programem funkcjonalno ‐ użytkowym nowego założenia.

Propozycje można składać do 25 stycznia. Rozstrzygnięcie planowane jest na lipiec 2016 r. Prace mają się rozpocząć już w 2017 r.

Tak teraz wygląda teren przyszłej Stacji Muzeum:

1cfd85b4b16bd74555013b09a732afbd

3ed5d6d0e10cdff2a840f2c8696ebfbb

50a146fe02adea49f66d85b5c0dc1d1a

71b743082db14682f473f43d4540a5d0

219b1c0c24e0103fc7d53e53e5b5e160

78235052ef263c3df998b13c3dfb2266

a24fd95a0c131ae1eb7561607c9ef667

aad0c70020b7a437b0ae611a3d1aaf0b

bf73b5318257eb20d832e72af8b83eca

c7ac8cb5142ab1f761f6304437095989

dc2c5e171acae256e56dc40831d724b0

dfcc19b25601ee11aa171e7ea9a985eb

e91c0434f606153c3646f60e4c52fa61

f1c0db9556abc0126e2300a41287b840

18692f1b2d5ffc19f50f17d2450f4698

A tak będzie wyglądała Stacja Muzeum:

b40910d25f5153bf30c3987ff2c763a6

fe9acb7435a50feb01cb2956e694c024

42c7ee58ab5576cbef53f378df8fa355

0b62b9ad240144e6e52bfbcf29340a19

Wykorzystano materiały z  Kuriera Kolejowego

 

 

SITK

Zdjęcia