Wycieczki

1403592-gddkia

10 wykonawców chce zaprojektować i zbudować 21 km trasy ekspresowej S7 między Mławą a Strzegowem (Mazowieckie). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie otworzyła w środę oferty przetargowe.

Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału GDDKiA poinformował, że wśród 10 ofert na projekt i budowę tego odcinka drogi S7 najniższą cenę – 446,1 mln zł – zaproponowało konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure z Warszawy i PORR Bau z Wiednia. Najwyższą – 563,6 mln zł – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

GDDKiA planowała przeznaczyć na to zadanie 695,5 mln zł. Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert – cenę, termin wykonania i okres gwarancji. Wszyscy składający oferty zadeklarowali wykonanie zamówienia w 34 miesiące i 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót.

Odcinek Mława – Strzegowo to kolejny z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego przygotowywanych do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. W ubiegłym tygodniu otwarto oferty na budowę odcinka Napierki – Mława.

Inwestycję obejmującą łącznie budowę 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki realizacyjne: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Jak podała GDDKiA, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonać projekty budowlane i złożyć wnioski o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2021 r. Fot. TOMASZ HOLOD / Polska Press / EastNews

Drogowcy zapowiedzieli, że oferty na realizację pozostałych dwóch odcinków S7 na trasie Napierki – Płońsk będą otwierane w nadchodzących tygodniach. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Żródło GDDiA

 

 

 

Skanska podpisała z PKP PLK umowę na wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na odcinkach Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica Państwa)”. Na początku maja firma podpisała też kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych linii kolejowej nr 96, zwanej „kryniczanką” – na odcinku Grybów – Kamionka Wielka, w którego skład wchodzi, znana ze stromych podjazdów i zjazdów, pętla grybowska. Łączna wartość netto obu kontraktów, które zostaną zrealizowane w formule „design&build”, to niemal 120 mln zł.

Fot. Skanska

Rewitalizacja linii nr 151 na odcinku Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice ma zapewnić bezpieczny i szybszy przewóz towarów. Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni kolejowej w torze nr 1 i 2 na szlaku Krzyżanowice – Racibórz oraz w torze nr 1 na odcinku Nędza – Bierawa. Wzmocnione zostanie podtorze, przebudowane zostaną urządzenia srk i nawierzchnia przejazdów. Efektem tych prac będzie uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 120 km/h dla pociągów pasażerskich i co najmniej 100 km/h dla pociągów towarowych, a także usunięcie wszystkich ograniczeń prędkości. Po odnowionych trasach sprawniej pojedzie większa liczba pociągów, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność transportu kolejowego. Prace, o wartości 69,8 mln zł netto, potrwają do grudnia 2018 r.

Modernizacja „kryniczanki”

Ponad 48 mln zł netto będzie natomiast kosztować remont linii kolejowej nr 96 Tarnów-Muszyna. W ramach podpisanego na początku maja kontraktu Skanska wykona zadanie na 19-kilometrowym odcinku Grybów-Kamionka Wielka. Odnowionych zostanie również 26 obiektów inżynieryjnych oraz 4 wiadukty. Planowana jest także budowa nowych peronów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na stacji Ptaszkowa i przystanku Mszalnica. Termin realizacji kontraktu wynosi 570 dni.

„Design & build” według Skanska

„Projektuj i buduj” (ang. design & build) to proces obejmujący projektowanie inwestycji, a następnie jej realizację. Po stronie wykonawcy leży nie tylko opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, ale także pozyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę. Co więcej, prace projektowe obejmują też projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną inwestycją, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu (podczas prowadzonych prac) czy inwentaryzację zieleni.

Skanska już od etapu planowania, poprzez realizację, aż do użytkowania wykorzystuje proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają płynnie zaplanować harmonogram prac oraz identyfikować ryzyka, które mogą wystąpić na etapie budowy. Na projektach liniowych umożliwiają lepszą organizację placu budowy, skrócenie czasu realizacji, a także zmniejszenie ilości potencjalnych kolizji z inną infrastrukturą sieciową. Terminowa realizacja zadania przy zachowaniu najwyższej jakości oraz optymalny czas zamknięć torowych są kluczowe. Wdrożenie nowoczesnych technologii na polskim rynku kolejowym to duża szansa na usprawnienie realizacji KPK. Co ważne, dobre zaplanowanie prac oznacza także mniejsze koszty inwestycji.

– Aktywność Skanska na rynku kolejowym nabiera tempa. Nad inwestycjami pracują nie tylko polscy inżynierowie, ale też eksperci z Czech i Słowacji. Jesteśmy firmą z międzynarodowym doświadczeniem, co daje naszym klientom, takim jak PKP, szerszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań dotąd niestosowanych w Polsce – mówi Przemysław Janiszewski, dyrektor regionu kolejowego w Skanska.

W związku z rozbudową kompetencji kolejowej Skanska rozbudowuje zespoły odpowiedzialne za realizację różnorodnych projektów kolejowych, zatrudniając zarówno doświadczonych kierowników budów i kierowników robót w różnych branżach (torowa, srk, trakcyjna, teletechniczna) oraz operatorów sprzętu kolejowego (m.in. profilarka tłucznia, zgrzewarka, pociąg sieciowy, podbijarka torowa).

Skanska chce aktywnie kreować rynek i inwestuje w innowacyjne technologie oraz kluczowy park maszynowy. – Rozszerzenie zasobów sprzętu stanowi realizację jednego z punktów strategii firmy i dążenia do wzmocnienia kompetencji kolejowo-tramwajowej. Działania te mają również służyć przygotowaniu Skanska na boom projektów kolejowych prognozowany na kolejne lata perspektywy unijnej 2016-2020 – mówi Przemysław Janiszewski.

Źródło: Skanska

logo 70-lecie-jpg

logo-300x300

Logo Msitk

Podnośnia+statków+w+Niederfinowie

Po śniadaniu w drugi dzień spotkania pojechano zwiedzać podnośnię statków Niederfinow w Niemczech.

Śluza windowa (podnośnia dla statków) w pobliżu miejscowości Niederfinow, zaliczana do światowych cudów hydrotechniki, jest największym i najstarszym tego typu obiektem w Niemczech. Znajduje się na Kanale Odra-Hawela, czyli drodze wodnej, którą najczęściej pływają na zachód polskie statki śródlądowe. Zbudowana została w latach 1927-1934 kosztem 27,5 miliona ówczesnych marek niemieckich. Podnośnia ma 60 m wysokości, 94 m długości i 27 m szerokości, natomiast różnica poziomów pomiędzy górnym a dolnym odcinkiem kanału wynosi 36 metrów. Różnicę tę statki pokonują w wypełnionej wodą olbrzymiej wannie, która jest podnoszona lub opuszczana za pomocą czterech mechanizmów zębatkowych. Metalowa wanna, wypełniona wodą waży 4290 t, stabilizowana jest 256 linami stalowymi, o średnicy 52 mm. Mogą w nią wpłynąć statki rzeczne o długości do 84 m. Są w niej podnoszone lub opuszczane w ciągu zalewie 5 minut, z prędkością 12 cm/s. Pełne przepłynięcie przez podnośnię trwa 20 minut. Wcześniej, gdy statki pokonywały śluzy, trwało to 2 godziny.

Obecnie podnośnia jest u granic swojej wytrzymałości, dlatego trwają prace nad konstrukcją nowej instalacji. Będzie to również podnośnia pionowa wykorzystująca zasadę przeciwwagi. Jej niecka ma długość użytkową 115 metrów, szerokość użytkową 12,5 metra oraz 4 metry zanurzenia w wodzie.Napełniona wodą niecka waży ponad 9 tys. ton.

Obraz (53)

Bilet wstępu na podnośnię statków

 

page_8

SHW-l-g

IMG_0382

Fotopool Eberswalde

DSC00080

big_Dsc_0095_20080918132235

IMG_0379

110008318

Niederfinow_01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niederfinow_podnosnia_(6)

IMG_0397

Niederfinow_podnosnia_07.

DCIM100MEDIADJI_0808.JPG

IMG_0354

IMG_0355

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0368

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

z11627358IH,Niederfinow--kanaly--widok-z-podnosni--czyli-z-36

Obraz (59)

zdjecie,600,182784,20110525,podnosnia-statkow-w-niederfinow

Po powrocie do Kostrzyna skonsumowano obiad w hotelu i spotkano sie na drugiej części spotkania plenarnego.

logo

pic01

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0344

IMG_0341

IMG_0340

Niestety fajne spotkanie dobiegło końca i aż żal odjeżdżać. Do zobaczenia na następnych spotkaniach.

zdjecie,600,359721,20130318,kostrzyn-nad-odra-dworzec-kolejowy

Żegnamy gościnny Kostrzyn

 

 

 

warszawa

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna. Przedsięwzięcia zakłada wybudowanie nowych torów prowadzących z Warszawy Zachodniej do peronów oraz dworca pasażerskiego przy ul. Towarowej. Koszt inwestycji określony przez inwestora wynosi 103,5 mln zł netto.

194cba9ec9cf3fb59631a43f4f36d792

Fot. Panek, Wikimedia

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach prac między stacjami Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Nowa Warszawa Główna przejmie część ruchu kolejowego w trakcie modernizacji linii średnicowej. Obsłuży pociągi podmiejskie wjeżdżające do Warszawy z kierunku Piaseczna, Grodziska Mazowieckiego i Sochaczewa.

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 29 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie  projektu wykonawczego i STWiORB (tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) oraz przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

Dwuipółroczny termin obejmuje również roboty w nawierzchni i podtorzu, łącznie z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem (powiązanej ze stacją Warszawa Zachodnia), urządzeń i układów elektroenergetyki do 1 kV, obiektów inżynieryjnych, dwóch peronów dwukrawędziowych wraz z dojściami (powstanie m.in. kładka nad torami, która połączy ul. Kolejową z Al. Jerozolimskimi), a także dróg technicznych i dojazdowych.