Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym

warszawa

logo

Logo Msitk

W dniu 20 marca br. do Izby Historii Kolei zawitali goście z Warszawy. Małżonkowie Agata i Artur Juchniewiczowie dowiedzieli się o naszej izbie w Centrum Informacji Turystycznej i dlatego zatelefonowali do kol. Edwarda Kasierskiego, aby umówić się na zwiedzanie izby. W progach izby gości powitali kol. Edward Kasierski, Ryszard Nikitiuk i Henryk Kijewski. Następnie kol. Ryszard Nikitiuk jak zwykle ze swadą zaprezentował zgromadzone pamiątki kolejowe.

20170320_104853

20170320_105034

20170320_105135

20170320_105216

20170320_105559

20170320_105657

20170320_105847

20170320_110124

20170320_110315

Potem kol. Edward Kasierski pochwalił się ekspozycjami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, prezentując kroniki MSITK RP i zdobyte trofea SITK RP.

20170320_110524

20170320_110635

Później zaprezentowano zdjęcia, mapy obrazujące przedwojenny dworzec kolejowy w Słupsku i Słupska Kolej Powiatową.

20170320_111631

Na zakończenie goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej

20170320_112234

20170320_112245

 

 

Logo Msitk

logo_pkp_intercity

Federacja ZZK

W dniu 24 lutego br. kolejny raz odwiedzili Izbę Historii Kolei w Słupsku Pan Marek Szczypior Naczelnik PKP Intercity Sekcji Handlowej w Gdyni razem z kol. Stanisławem Więckiem kierownikiem drużyn konduktorskich. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk i Edward Kasierski. Pan Naczelnik z zainteresowaniem oglądał nowe  zgromadzone kolejowe pamiątki. Zaprezentowano także ekspozycje naszego stowarzyszenia, gdzie pokazane są monografie, statuty, dyplomy i wyróżnienia, okolicznościowe medale i odznaki stowarzyszeniowe.

Następnie na świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”  przy kawce i herbatce omawiano formy współpracy na niwie zawodowej i Federacji ZZK. Poruszono sprawę dalszego funkcjonowania izby i świetlicy.

20170224_121728

20170224_121925

20170224_122022

20170224_122106

20170224_122110

20170224_122156

20170217_100729

20170215_142320

20170215_141948

20170215_141821

20170215_141547

20170215_141611

20170215_142248

Logo Msitk

logo

W dniu 17 lutego br. odwiedził Izbe Historii Kolei w Słupsku pan Ryszard Podlewski były pracownik PKP Lokomotywowni Słupsk. Pan Ryszard był pierwszym absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP, do której uczęszczał w latach 1959 – 1961 w siedzibie szkoły w Słupsku przy                          ul. Niedziałkowskiego. Następnie pracował w warsztatach PKP Lokomotywowni Słupsk a potem jako maszynista na lokomotywach spalinowych                       i elektrycznych.

W trakcie odwiedzin:

  • kol. Ryszard Nikitiuk  pokazał panu Ryszardowi dokumentację obrazująca pracę w PKP Parowozowni a potem  Lokomotywowni Słupsk, gdzie obaj wspominali wspólnych znajomych i wydarzenia w zakładzie,

20170217_105306

  • pan Ryszard Podlewski przyniósł do izby:
  • Kartę znajomości szlaków

20170217_100729

20170217_100751

20170217_100811

  • patki do munduru kolejowego:
  • 20170217_100832
  • mapę sieci kolejowej Polski
  • 20170217_100935
  • Następnie udano się na zwiedzanie Izby Historii Kolei, po której oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk a kol. Edward Kasierski „robił” za fotografa:

20170217_110156

Prezentacja czapek i telefonów kolejowych

20170217_110237

Tutaj pokazana jest tabliczka  lokomotywy

20170217_110357

Kolekcja mundurów kolejowych

20170217_110439

Prezentacja odznaczeń kolejarzy

20170217_110844

Gablotki z instrukcjami i pierwszym sieciowym rozkładem jazdy

20170217_110925

20170217_111255

Gablotka z legitymacjami kolejowymi

20170217_111319

Oglądanie Kroniki MSITK RP

20170217_111458

Pokazanie Legitymacji Kolejowców Polskich z 1923 i 1939

20170217_111553

Ogladanie Informatorów ZZK z 1948 r.

20170217_111718

A tutaj albumy o tematyce kolejowej i mapy sieci kolejowej z 1969 i 1934

20170217_111821Gablotki z wydawnictwami podziemnej, kolejowej Solidarności

20170217_112041

Wystawa obrazująca uroczystości 140-lecia kolei w Słupsku

20170217_112328Oglądanie dokumentów, map i zdjęć Słupskiej Kolei Powiatowej

20170217_112417

A tutaj medali kolejowych, modeli parowozów i zdjęć

przedwojennego dworca kolejowego w Słupsku

20170217_110040

Ogladanie sztandarów kolejowych

Logo Msitk

W dniu 15 lutego br. przybył do Izby Historii Kolei w Słupsku pan Aleksander Działdowski pasjonat kolejnictwa , były pracowniki PKP Wagonowni Słupsk. Pan Działdowski przyniósł do izby stare, przedwojenne dokumenty pana Romana Pająka, które przekazał kol Edwardowi Kasierskiemu.  Następnie zwiedzano eksponaty zgromadzone w izbie. Na zakończenie uzgodniono, że na wiosnę spotkamy się w domu pana Działdowskiego, który przygotuje dalsze  pamiątki kolejowe do przekazania izbie.

20170215_112525

20170215_112744

20170215_112849

20170215_113524

20170215_113616

20170215_114134

A oto podarowane dokumenty:

20170215_141547

Przyrzeczenie służbowe przedwojennego kolejarza

20170215_141611

20170215_142248

20170215_141624

Kenkarta

20170215_141708

Metryka ślubu

20170215_141821

Pismo przewodnie

20170215_141844

Świadectwo pracy

20170215_141948

Metryka urodzenia

20170215_142320

Kartka pocztowa z widokiem starego Domu Kultury „Kolejarza” w Słupsku

Logo Msitk

W dniu 10 lutego br. zawitali do izby kol. Bożena Herda, członek  koła MSITK RP i pan Adam Iwaśko, którzy razem pracowali w Służbie Ochrony Kolei w Słupsku. Pan Adam przyniósł i ofiarował do izby dwie służbowe legitymacje. Kol. Bożenę poproszono o poszukanie wśród znajomych funkcjonariuszy SOK, aby przekazali do izby mundury SOK. Kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk pokazali zgromadzone zbiory.

20170210_113249

20170210_113308

20170210_113335

20170210_113411

20170210_113426

20170210_113518

20170210_113612

20170210_114050

20170210_114105

20170210_114155

20170210_114324

Logo Msitk

W dniu 08 lutego br. do Izby Historii Kolei zawitali panowie Adam Iwaśko były pracownik Służby Ochrony Kolei i Fredek Pawłowski były maszynista. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk, który jak zwykle ze swadą opowiadał o zgromadzonych zbiorach i kol Edward Kasierski, który prezentował ekspozycje Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Panowie obiecali przynieść  do izby swoje pamiątki kolejowe.

DSCF2052

DSCF2053

DSCF2054

DSCF2055

DSCF2056

DSCF2057

DSCF2058

DSCF2059

logo

Logo Msitk

logo_not

mbp slupsk

logo_bbc

mkidn-logo

Pod koniec 2016 roku zakończono projekt pn: „Stworzenie cyfrowych kolekcji Słupskiej Izby Historii Kolei”. W ramach tego  zdigitalizowano między innymi kolekcję lamp, czapek i telefonów. W wyniku tych prac  stworzone zostały karty katalogowe, gdzie każdemu eksponatowi nadano się nr katalogowy, wykonano także  setki  cyfrowych zdjęć w różnych ujęciach. W wyniku tego każdy eksponat  można oglądać w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w obrocie, powiększeniu it. Został takż opracowany i wydrukowany folder promujący Izbę Historii Kolei w Słupsku.

20170119_133602

20170119_133617

20170119_133954

20170119_133639

Opracowano także Konspekt lekcji muzealnej w Izbie Historii Kolei w Słupsku.

W dniu 18 stycznia br. pan Sławomir Żabicki dostarczył do Izby Historii Kolei w Słupsku:

  • część digitalizowanych eksponatów,
  • wydrukowany folder Izby Historii Kolei w Słupsku

DSCF2005

DSCF2006

DSCF2007

DSCF2008

DSCF2009

DSCF2010

Eksponaty i foldery odbierali Kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk.

Logo Msitk

 

logo_pl-pl

W dniu 16 stycznia br. kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk pojechali do Archiwum Państwowego w Słupsku, aby obejrzeć zorganizowana tam wystawę archiwaliów dotyczących kolei w Słupsku. Po wystawie oprowadzał pan Krzysztof Skrzypiec.

20170116_120524

20170116_120454

20170116_120557

20170116_120607

20170116_120647

20170116_120653

20170116_120701

20170116_120708

20170116_120757

20170116_120809

20170116_120841

Pan Krzysztof Skrzypiec poinformował, że w zasobach archiwalnych znajduje sie dużo dokumentów dotyczących kolei w Słupsku. Kol. Edward Kasierski uzgodnił, że na pewno przedstawiciele Izby Historii Kolei przyjdą do archiwum, przejrzą zasoby dot. kolei w Słupsku i wykorzystają je podczas obchodów 150-lecia kolei w Słupsku.

 

 

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

W dniu 30 grudnia 2016 r. do Izby Historii Kolei w Słupsku przyszedł pan Wiesław Łukomski były maszynista PKP Lokomotywowni Słupsk. Kol. Ryszard Nikitiuk chętnie oprowadzał po izbie, gdyż razem z panem Łukomskim pracowali w PKP  Lokomotywowni Słupsk. Uzupełniających informacji udzielał takze kol. Edward Kasierski. Pan Łukomski z zainteresowaniem oglądał zgromadzone zbiory zwłaszcza dot. parowozów i lokomotyw, obiecał przejrzeć domowe archiwa i przynieść do izby pamiątki kolejowe.

20161230_120945

Pamiątkowa fotka na tle lamp kolejowych

20161230_121104

A tutaj modele lokomotyw i kolekcja mundurów

20161230_121213

Oglądanie odznaczeń kolejarzy

20161230_121343

Prezentowanie pierwszego sieciowego rozkładu jazdy pociągów

20161230_121408    20161230_121533

20161230_121730

Zgromadzone legitymacje kolejowe

20161230_121748

20161230_121924

Sprawdzanie stacji kolejowych na przedwojennej mapie sieci kolejowej.

20161230_122037

Ogladanie kroniki MSITK RP

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

logo_pkp_intercity

Federacja ZZK

W niu 30 listopada br. odwiedził Izbę Historii Kolei w Słupsku Pan Marek Szczypior Naczelnik PKP Intercity Sekcji Handlowej w Gdyni razem z kol. Stanisławem Więckiem kierownikiem drużyn konduktorskich. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk i Edward Kasierski. Pan Naczelnik z zainteresowaniem oglądał zgromadzone kolejowe pamiątki. Zaprezentowano także ekspozycje naszego stowarzyszenia, gdzie pokazane są monografie, statuty, dyplomy i wyróżnienia, okolicznościowe medale i odznaki stowarzyszeniowe. Na poniższych zdjęciach oglądano kroniki Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk.

Następnie na świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”  przy kawce i herbatce omawiano formy współpracy na niwie zawodowej i Federacji ZZK.

DSCF2061

Poniżej od prawj: Stanisław Więcek, Marek Szczypior i Ryszard Nikitiuk

DSCF2062

DSCF2063

DSCF2064

DSCF2065

DSCF2066

DSCF2067

DSCF2068

DSCF2069

DSCF2070

DSCF2071

DSCF2072

SITK

Zdjęcia