Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym

Logo Msitk

logo

W dniu 17 lutego br. odwiedził Izbe Historii Kolei w Słupsku pan Ryszard Podlewski były pracownik PKP Lokomotywowni Słupsk. Pan Ryszard był pierwszym absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP, do której uczęszczał w latach 1959 – 1961 w siedzibie szkoły w Słupsku przy                          ul. Niedziałkowskiego. Następnie pracował w warsztatach PKP Lokomotywowni Słupsk a potem jako maszynista na lokomotywach spalinowych                       i elektrycznych.

W trakcie odwiedzin:

  • kol. Ryszard Nikitiuk  pokazał panu Ryszardowi dokumentację obrazująca pracę w PKP Parowozowni a potem  Lokomotywowni Słupsk, gdzie obaj wspominali wspólnych znajomych i wydarzenia w zakładzie,

20170217_105306

  • pan Ryszard Podlewski przyniósł do izby:
  • Kartę znajomości szlaków

20170217_100729

20170217_100751

20170217_100811

  • patki do munduru kolejowego:
  • 20170217_100832
  • mapę sieci kolejowej Polski
  • 20170217_100935
  • Następnie udano się na zwiedzanie Izby Historii Kolei, po której oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk a kol. Edward Kasierski „robił” za fotografa:

20170217_110156

Prezentacja czapek i telefonów kolejowych

20170217_110237

Tutaj pokazana jest tabliczka  lokomotywy

20170217_110357

Kolekcja mundurów kolejowych

20170217_110439

Prezentacja odznaczeń kolejarzy

20170217_110844

Gablotki z instrukcjami i pierwszym sieciowym rozkładem jazdy

20170217_110925

20170217_111255

Gablotka z legitymacjami kolejowymi

20170217_111319

Oglądanie Kroniki MSITK RP

20170217_111458

Pokazanie Legitymacji Kolejowców Polskich z 1923 i 1939

20170217_111553

Ogladanie Informatorów ZZK z 1948 r.

20170217_111718

A tutaj albumy o tematyce kolejowej i mapy sieci kolejowej z 1969 i 1934

20170217_111821Gablotki z wydawnictwami podziemnej, kolejowej Solidarności

20170217_112041

Wystawa obrazująca uroczystości 140-lecia kolei w Słupsku

20170217_112328Oglądanie dokumentów, map i zdjęć Słupskiej Kolei Powiatowej

20170217_112417

A tutaj medali kolejowych, modeli parowozów i zdjęć

przedwojennego dworca kolejowego w Słupsku

20170217_110040

Ogladanie sztandarów kolejowych

Logo Msitk

W dniu 15 lutego br. przybył do Izby Historii Kolei w Słupsku pan Aleksander Działdowski pasjonat kolejnictwa , były pracowniki PKP Wagonowni Słupsk. Pan Działdowski przyniósł do izby stare, przedwojenne dokumenty pana Romana Pająka, które przekazał kol Edwardowi Kasierskiemu.  Następnie zwiedzano eksponaty zgromadzone w izbie. Na zakończenie uzgodniono, że na wiosnę spotkamy się w domu pana Działdowskiego, który przygotuje dalsze  pamiątki kolejowe do przekazania izbie.

20170215_112525

20170215_112744

20170215_112849

20170215_113524

20170215_113616

20170215_114134

A oto podarowane dokumenty:

20170215_141547

Przyrzeczenie służbowe przedwojennego kolejarza

20170215_141611

20170215_142248

20170215_141624

Kenkarta

20170215_141708

Metryka ślubu

20170215_141821

Pismo przewodnie

20170215_141844

Świadectwo pracy

20170215_141948

Metryka urodzenia

20170215_142320

Kartka pocztowa z widokiem starego Domu Kultury „Kolejarza” w Słupsku

Logo Msitk

W dniu 10 lutego br. zawitali do izby kol. Bożena Herda, członek  koła MSITK RP i pan Adam Iwaśko, którzy razem pracowali w Służbie Ochrony Kolei w Słupsku. Pan Adam przyniósł i ofiarował do izby dwie służbowe legitymacje. Kol. Bożenę poproszono o poszukanie wśród znajomych funkcjonariuszy SOK, aby przekazali do izby mundury SOK. Kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk pokazali zgromadzone zbiory.

20170210_113249

20170210_113308

20170210_113335

20170210_113411

20170210_113426

20170210_113518

20170210_113612

20170210_114050

20170210_114105

20170210_114155

20170210_114324

Logo Msitk

W dniu 08 lutego br. do Izby Historii Kolei zawitali panowie Adam Iwaśko były pracownik Służby Ochrony Kolei i Fredek Pawłowski były maszynista. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk, który jak zwykle ze swadą opowiadał o zgromadzonych zbiorach i kol Edward Kasierski, który prezentował ekspozycje Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Panowie obiecali przynieść  do izby swoje pamiątki kolejowe.

DSCF2052

DSCF2053

DSCF2054

DSCF2055

DSCF2056

DSCF2057

DSCF2058

DSCF2059

logo

Logo Msitk

logo_not

mbp slupsk

logo_bbc

mkidn-logo

Pod koniec 2016 roku zakończono projekt pn: „Stworzenie cyfrowych kolekcji Słupskiej Izby Historii Kolei”. W ramach tego  zdigitalizowano między innymi kolekcję lamp, czapek i telefonów. W wyniku tych prac  stworzone zostały karty katalogowe, gdzie każdemu eksponatowi nadano się nr katalogowy, wykonano także  setki  cyfrowych zdjęć w różnych ujęciach. W wyniku tego każdy eksponat  można oglądać w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w obrocie, powiększeniu it. Został takż opracowany i wydrukowany folder promujący Izbę Historii Kolei w Słupsku.

20170119_133602

20170119_133617

20170119_133954

20170119_133639

Opracowano także Konspekt lekcji muzealnej w Izbie Historii Kolei w Słupsku.

W dniu 18 stycznia br. pan Sławomir Żabicki dostarczył do Izby Historii Kolei w Słupsku:

  • część digitalizowanych eksponatów,
  • wydrukowany folder Izby Historii Kolei w Słupsku

DSCF2005

DSCF2006

DSCF2007

DSCF2008

DSCF2009

DSCF2010

Eksponaty i foldery odbierali Kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk.

Logo Msitk

 

logo_pl-pl

W dniu 16 stycznia br. kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk pojechali do Archiwum Państwowego w Słupsku, aby obejrzeć zorganizowana tam wystawę archiwaliów dotyczących kolei w Słupsku. Po wystawie oprowadzał pan Krzysztof Skrzypiec.

20170116_120524

20170116_120454

20170116_120557

20170116_120607

20170116_120647

20170116_120653

20170116_120701

20170116_120708

20170116_120757

20170116_120809

20170116_120841

Pan Krzysztof Skrzypiec poinformował, że w zasobach archiwalnych znajduje sie dużo dokumentów dotyczących kolei w Słupsku. Kol. Edward Kasierski uzgodnił, że na pewno przedstawiciele Izby Historii Kolei przyjdą do archiwum, przejrzą zasoby dot. kolei w Słupsku i wykorzystają je podczas obchodów 150-lecia kolei w Słupsku.

 

 

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

W dniu 30 grudnia 2016 r. do Izby Historii Kolei w Słupsku przyszedł pan Wiesław Łukomski były maszynista PKP Lokomotywowni Słupsk. Kol. Ryszard Nikitiuk chętnie oprowadzał po izbie, gdyż razem z panem Łukomskim pracowali w PKP  Lokomotywowni Słupsk. Uzupełniających informacji udzielał takze kol. Edward Kasierski. Pan Łukomski z zainteresowaniem oglądał zgromadzone zbiory zwłaszcza dot. parowozów i lokomotyw, obiecał przejrzeć domowe archiwa i przynieść do izby pamiątki kolejowe.

20161230_120945

Pamiątkowa fotka na tle lamp kolejowych

20161230_121104

A tutaj modele lokomotyw i kolekcja mundurów

20161230_121213

Oglądanie odznaczeń kolejarzy

20161230_121343

Prezentowanie pierwszego sieciowego rozkładu jazdy pociągów

20161230_121408    20161230_121533

20161230_121730

Zgromadzone legitymacje kolejowe

20161230_121748

20161230_121924

Sprawdzanie stacji kolejowych na przedwojennej mapie sieci kolejowej.

20161230_122037

Ogladanie kroniki MSITK RP

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

logo_pkp_intercity

Federacja ZZK

W niu 30 listopada br. odwiedził Izbę Historii Kolei w Słupsku Pan Marek Szczypior Naczelnik PKP Intercity Sekcji Handlowej w Gdyni razem z kol. Stanisławem Więckiem kierownikiem drużyn konduktorskich. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk i Edward Kasierski. Pan Naczelnik z zainteresowaniem oglądał zgromadzone kolejowe pamiątki. Zaprezentowano także ekspozycje naszego stowarzyszenia, gdzie pokazane są monografie, statuty, dyplomy i wyróżnienia, okolicznościowe medale i odznaki stowarzyszeniowe. Na poniższych zdjęciach oglądano kroniki Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk.

Następnie na świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”  przy kawce i herbatce omawiano formy współpracy na niwie zawodowej i Federacji ZZK.

DSCF2061

Poniżej od prawj: Stanisław Więcek, Marek Szczypior i Ryszard Nikitiuk

DSCF2062

DSCF2063

DSCF2064

DSCF2065

DSCF2066

DSCF2067

DSCF2068

DSCF2069

DSCF2070

DSCF2071

DSCF2072

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

seplogo2_SEP

W dniu 02 grudnia br. w pełnej gali mundurowej koledzy Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk powitali w Izbie Historii Kolei w Słupsku delegację zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ze Słupska na czele z Prezesem Piotrem Gawłem, na poniższych zdjęciach pierwszy z prawej.

DSCF2029      DSCF2028

W swoim królestwie telefonów, czapek, lamp i tabliczek lokomotywowych oprowadzał kol. Ryszard Nikitiuk, który jak zwykle ze swadą opowiadał historie zgromadzonych eksponatów.

DSCF2005  DSCF2001       DSCF2003     DSCF2004

DSCF2006     DSCF2002

Następnie oglądano modele pociągów i lokomotywy spalinowej a także kolekcję mundurów kolejowych z różnych okresów w tym mundurów strażackich, kolejarzy białoruskich i wojsk kolejowych.

DSCF2007

A potem pokazywano zgromadzone odznaczenia otrzymane przez kolejarzy oraz stare dokumenty kolejowe

DSCF2008    DSCF2009

Z dumą koledzy Edward i Ryszard  prezentowali przedwojenne instrukcje kolejowe, książki z rysunkami  technicznymi parowozów i wagonów,

DSCF2011

Tutaj prezentowany jest pierwszy Sieciowy Rozkład Jazdy z 1947 r reklamujący uzdrowisko Ustka

DSCF2012  DSCF2013

Prezentacja rysunków technicznych parowozów

DSCF2014    Tutaj przedwojenne instrukcje prowadzenia ruchu kolejowego

DSCF2018

Oglądanie legitymacji kolejowych i gablotki Związków Zawodowych

DSCF2022    DSCF2021

Kol. Edward Kasierski prezentuje ekspozycję Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, gdzie pokazane są monografie, statuty, dyplomy i wyróżnienia, okolicznościowe medale i odznaki stowarzyszeniowe. Na poniższych zdjęciach oglądano kroniki Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk

DSCF2020       DSCF2019

A dalej pokazano pamiątki związane ze świetnością słupskich kolei

DSCF2023

Tutaj dokumenty z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku

DSCF2025

Prezentacja uroczystości związanych z 140 rocznicą słupskich kolei

DSCF2026

Pokazujemy Słupskie Koleje Powiatowe i wspaniały przedwojenny budynek dworca kolejowego

DSCF2031   DSCF2032

A to jest ekspozycja sztandarów, pucharów i proporczyków

DSCF2033

Wpis do Księgi Pamiątkowej.

DSCF2034

Na zakończenie spotkania Prezes Piotr Gaweł wręczył kol. Edwardowi Kasierskiemu album pt: ” Z DziejówSłupskiej Energetyki”

20161204_103156

 

 

 

 

 

 

 

logo 70-lecie-jpg

Logo Msitk

23ebad3ea3f6bf5cb16d8b8767ae7f7b_XL

W dniu 28 listopada br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitali wychowawczynie i uczniowie z Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku. W podwojach izby powitali ich koledzy Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. I tak dla uczniów OHP zaczęła się kolejarska przygoda, podczas której mogli obejrzeć prezentowane pamiątki kolejowe. Jak zwykle kol. Ryszard Nikitiuk ze swadą opowiadał o poszczególnych eksponatach a kol. Edward Kasierski „robił” za fotografa.Kol. Edward pochwalił się kącikiem SITK RP a zwłaszcza prowadzącymi przez niego kronikami. Po obejrzeniu zgromadzonych zbiorów panie wręczyły naszym kolegom czekoladki. Następnie dokonano wpisu do Księgi Pamiątkowej izby.

Zapraszam do zdjęć:

DSCF2006

DSCF2001

DSCF2005

DSCF2007

DSCF2008

DSCF2010

DSCF2011

DSCF2013

DSCF2015

DSCF2016

DSCF2017

DSCF2020

DSCF2023

DSCF2024

DSCF2026

DSCF2027

DSCF2028

DSCF2029

DSCF2030

 

SITK

Zdjęcia