Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym

Izba Historii Kolei w Słupsku wzbogaciła się o album z naszywkami i naklejkami turystycznymi z kolekcji kol. Sławomira Puchowskiego.

 

 

 

 

Kol. Marta Hrankowska przekazała do Izby Historii kolekcję pucharów i medali zdobytych przez drużyny z PKP Polskich Linii Kolejowych podczas zawodów sportowo-rekreacyjnych. Kolekcja wyglada imponujżco.

Przekazała także kolekcję znaczków turystycznych ze zbirów kol. Sławomira Puchowskiego.

A oto piękny samowar, jako specjalna nagroda

Choć to małe muzeum jest tworem prywatnych osób, to z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. Jego założyciele chcieliby pozyskać kolejny lokal, ale nie stać ich na opłacanie najmu. Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Głosu Pomorza W 2013 roku dwóch byłych kolejarzy i zarazem pasjonatów kolejnictwa utworzyło w Słupsku Izbę Historii Kolei na Pomorzu Środkowym, która funkcjonuje w trzech małych pomieszczeniach na strychu kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 28 należącej do PKP. Od samego początku eksponaty, często bezcenne, do muzeum dostarczają m.in. emerytowani kolejarze. Tworzą je też rzeczy zebrane przez założycieli oraz podarowane przez wiele innych osób, niekiedy anonimowo.  Od czasu, gdy poinformował o nas Teleexpress, przyjeżdżają do naszego muzeum nawet zwiedzający, którzy czasem mieszkają daleko poza granicami kraju – mówi Ryszard Nikitiuk, kustosz słupskiego muzeum. Do swojej działalności wykorzystali m.in. dawne pomieszczenia świetlicowe, które wynajmują od PKP za 200 złotych miesięcznie. Sami wyposażyli je w gabloty, które wykonali z mebli wyrzucanych przez słupszczan, a szyby pochodzą z okien wyjętych z wagonów, które przekazano na złom. Na miejscu, oprócz kolekcji lamp kolejowych i pociągowych na świeczkę, naftę, karbid i prąd, znajdziemy tabliczki znamionowe lokomotyw parowych, które jeździły w Słupsku, narzędzia do pomiaru kątów kół, czapki maszynistów, konduktorów, telefony kolejowe, z których dzwoniło się do dyżurnego ruchu, części dawnych semaforów, pociągową czarną skrzynkę, starą cegłę z parowozowni, drewniaki dla maszynistów, rozkłady jazdy, m.in. na trasie ze Słupska do Budowa przez Dębnicę Kaszubską (ostatecznie jej nie uruchomiono), do Czarnej Dąbrówki rozkłady ogólnopolskie z 1946 roku, które obowiązywały na pociągi i statki do Gdańska i wiele innych. – W rozkładach jazdy, tych zaraz po wojnie, znajdziemy m.in. reklamy kortów tenisowych w Ustce, aż wierzyć się nie chce, że tak to wszystko było poukładane – dodaje Nikitiuk. Od pasjonatów kolei można dowiedzieć się też wielu ciekawych historii. – W ramach reperacji wojennych niemieckie, elektryczne wagony SB, które jeździły w Trójmieście, miały być przekazane do Słupska i Koszalina, aby poprowadzić trakcję ze Słupska do Ustki i z Koszalina przez Mielno do Unieścia – dopowiada Edward Kasierski, drugi z założycieli muzeum. W gablotach znajduje się także mnóstwo dokumentów przed- i powojennych. – Zapraszamy do nas osoby, które pasjonują się koleją oraz takie, które chciałyby wspomóc nas eksponatami – dodają byli kolejarze. Dokuczliwy jest jednak chłód, który panuje w muzeum. – Zajmowane przez nas pomieszczenia nie są ogrzewane, a tymczasem obok znajduje się spore pomieszczenie, które jest ogrzewane i teraz stoi puste, bo wyprowadził się stamtąd Związek Emerytów Kolejowych – dodaje Nikitiuk. Jego przejęcie byłoby możliwe, gdyby mieli dodatkowo 400 złotych. Niestety, taką sumą nie dysponują. Z tego względu zamierzają negocjować z władzami PKP, które odpowiadają za zarząd podległymi im nieruchomościami. Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym przy ul. Wojska Polskiego 28 otwarta jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach.

Za GP 24

W dniu 28 listopada br. przyjechała do Izby Historii Kolei w Słupsku klasa IIIb Szkoły Podstawowej w Głobinie. Wychowawczynie i uczniów powitali koledzy Edward Kasierski i Ireneusz Kilichowski, którzy nastepnie wcielili się w role przewodników i ze swadą opowiadali o zgromadzonych pamiatkach kolejowych.

Kol. Edward Kasierski opowiada o zgromadzonych zbiorach

Uczniów zaciekawiła makieta kolejowa i książka z wysuwanymi kartkami

 

Ogladanie legitymacji kolejowych

A tutaj przedwojennych legitymacji związkowych

Prezentacja kronik SITK

Ogladanie biletów kartonowych, datowników

Pokazanie przedwojennej mapy sieci kolejowej

A tutaj proporczyków i znaczków turystycznych

Ogladanie medali i znaczków pocztowych o tematyce kolejowej

Zbiór pucharów, medali i plakatów z imprezes rekreacyjno-sportowych

Wpis do Ksiegi Pamiatkowej

Pamiatkowa fotka z wychowawczyniami i podziekowaniem

Na koniec wspólna fotografia w czapkach kolejowych

 

Kolejnym punktem obchodów „Święta Kolejarza” było złożenie w dniu 24 listopada br.  okolicznościowej wiązanki pod tablicą pamiątkową odsłoniętą z okazji 140-lecia kolei w Słupsku. Wiązankę ufundował kol. Zenon Chylicki – przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Warsztatowych w Słupsku. A w jego imieniu wiązankę złozyli kol. Edward Kasierski – Prezes Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i kol. Ryszard Nikitiuk – kustosz Izby Historii Kolei w Słupsku. Fotograficznie dokumentował kol. Kazimierz Laskowski

Następnie  pokazano  kol. Kazimierzowi Laskowskiemu nowe eksponaty  Izby Historii Kolei w Słupsku i pogawędzono przy kawce, herbatce i ciastkach w świetlicy Ogniwa Emerytów Kolejowych ZZK „Pomorze” w Słupsku.

W dniu 22 listopada br. z okazji „Święta Kolejarza” spotkali się kolejowi seniorzy zrzeszeni w Międzyzakładowym Kole SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i w Związku Zawodowym Kolejarzy „Pomorze”.

Podczas spotkania:

  • kol. Prezes Koła Edward Kasierski omówił nowinki kolejowe, działalność MSITK, notowania FWP PKP,
  • kol.Ryszard Nikitiuk odczytał  życzenia z okazji „Święta Kolejarza”,
  • kol.  Edward Kasierski pokazał pozdrowienia od prof. Janusza Romańskiego z USA , który przesłał Railfan RailRoad – czasopismo o amerykańskich kolejach
  • fetowano także zaległe imieniny kol. Jadwigi Kiezik

 

 

W dniu 22 listopada br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitał redaktor Radia Koszalin – Rafał Szymański., aby przeprowadzić nagranie dotyczace historii Słupskich kolei. Informacji na ten temat udzielali kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. 

Kol. Edward Kasierski poinformował, że w  najbliższych  3 latach  obchodzić bedziemy rocznice kolejnych jubileuszy słupskich kolei, gdyż:

  • 1.10.2018 r  – minie 140 lat od wjazdu pierwszego pociagu do Ustki,
  • 1.07.2019 r. – to data, gdy 150 lat temu słupszczanie usłyszeli po raz pierwszy gwizd parowozu, bowiem od strony Koszalina przyjechał pierwszy pociag do Słupska,
  • 1.09.1020 r. – upłynie 150 lat połączenia kolejowego Słupska z Trójmiastem.

Aby świetowac te kolejowe wydarzenia pragniemy zorganizować Pikniki Kolejowe, wemitować okolicznościowy medal, zorganizować wystawy i sesje naukowe.

Następnie pokazując zdjęcia słupskich kolei umieszczone w Izbie Hiistorii Kolei opowiadał o tych historycznych wydarzeniach i jak kolej przyczyniła się do rozwoju miasta i regionu.

Następnie kol. Ryszard Nikiciuk powiedział o początkach polskich kolei w 1945 roku, demonstrując zdjęcia, dokumenty zgromadzone w izbie. mówił także o pierwszych pociągacch uruchamianych w 1945 roku, o specyfice pracy na posterunkach kolejowych, gdzie kolejarze musieli posiadać przepustki w języku rosyjskim i polskim, gdyż stacje były obsadzone przez żołnierzy radzieckich. Pokazywał ksiązki techniczne pozostawione przez niemieckich kolejarzy.

Potem opowiadano o Słupskich Kolejach Powiatowych a także o uruchomieniu przed 1939 r. kolejowego autobusu  ze Słupska do Czarnej Dąbrówki.

Prawdopodobnie nagranie zostanie wemitowane w Radiu Koszalin w najbliższą sobote tj. 25.11.br. w „Święto Kolejarzy”.

W dniu 27 października br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawital Jan Radkowski – Prezes Słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kol. Edward Kasierski, Ryszard Nikitiuk, Ireneusz Kilichowski i Feliks Klonowski oprowadzili pana Jana, zapoznając z nowymi nabytkami Izby Historii Kolei w Słupsku.

Nastepnie w świetlicy ZZK „Pomorze” pan Jan Radkowski wręczył kol. Edwardowi podziękowanie za współpracę i udział w obchodach 45-lecia Słupskiego Oddziału PTN, w dniu 16.10.2017 r. Podarował także di izby wybity z tej okazji pamiątkowy medal.

Potem przy kaie i herbacie dyskutowano o zamiarach wybicia medalu z okazji 150-lecia kolei w Słupsku.

 

 

Po oficjalnym posiedzeniu rozpoczęła się druga, uroczysta część tego spotkania, podczas której świetowano Jubileusz 80 – lat kol. Feliksa Klonowskiego.

Jubilat z żoną Urszulą

Życzenia i gratulacje od kol. Adama Słowego

A tutaj kol. Teresa Sobolewska składa życzenia od koleżanek i kolegów ze Słupska wraz z poniższą laurką

Kol. Jadwiga  Kiezik osobiście złożyła życzenia wraz z okolicznościowym dyplomem

Toast na zdrowie dla Szanownego Jubilata

Spotkanie nazwano ololicznościowym, gdyż jednoczesnie złozono życzenia imieninowe kol. Edwardowi Kasierskiemu

W trakcie spotkania kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk przekazali kol. Adamowi Słowemu Dyplom Honorowego Darczyńcy za ofiarowane eksponaty do Izby Historii Kolei w Słupsku.

 

SITK

Zdjęcia