Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym

W dniu 22 listopada br. z okazji „Święta Kolejarza” spotkali się kolejowi seniorzy zrzeszeni w Międzyzakładowym Kole SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i w Związku Zawodowym Kolejarzy „Pomorze”.

Podczas spotkania:

 • kol. Prezes Koła Edward Kasierski omówił nowinki kolejowe, działalność MSITK, notowania FWP PKP,
 • kol.Ryszard Nikitiuk odczytał  życzenia z okazji „Święta Kolejarza”,
 • kol.  Edward Kasierski pokazał pozdrowienia od prof. Janusza Romańskiego z USA , który przesłał Railfan RailRoad – czasopismo o amerykańskich kolejach
 • fetowano także zaległe imieniny kol. Jadwigi Kiezik

 

 

W dniu 22 listopada br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitał redaktor Radia Koszalin – Rafał Szymański., aby przeprowadzić nagranie dotyczace historii Słupskich kolei. Informacji na ten temat udzielali kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. 

Kol. Edward Kasierski poinformował, że w  najbliższych  3 latach  obchodzić bedziemy rocznice kolejnych jubileuszy słupskich kolei, gdyż:

 • 1.10.2018 r  – minie 140 lat od wjazdu pierwszego pociagu do Ustki,
 • 1.07.2019 r. – to data, gdy 150 lat temu słupszczanie usłyszeli po raz pierwszy gwizd parowozu, bowiem od strony Koszalina przyjechał pierwszy pociag do Słupska,
 • 1.09.1020 r. – upłynie 150 lat połączenia kolejowego Słupska z Trójmiastem.

Aby świetowac te kolejowe wydarzenia pragniemy zorganizować Pikniki Kolejowe, wemitować okolicznościowy medal, zorganizować wystawy i sesje naukowe.

Następnie pokazując zdjęcia słupskich kolei umieszczone w Izbie Hiistorii Kolei opowiadał o tych historycznych wydarzeniach i jak kolej przyczyniła się do rozwoju miasta i regionu.

Następnie kol. Ryszard Nikiciuk powiedział o początkach polskich kolei w 1945 roku, demonstrując zdjęcia, dokumenty zgromadzone w izbie. mówił także o pierwszych pociągacch uruchamianych w 1945 roku, o specyfice pracy na posterunkach kolejowych, gdzie kolejarze musieli posiadać przepustki w języku rosyjskim i polskim, gdyż stacje były obsadzone przez żołnierzy radzieckich. Pokazywał ksiązki techniczne pozostawione przez niemieckich kolejarzy.

Potem opowiadano o Słupskich Kolejach Powiatowych a także o uruchomieniu przed 1939 r. kolejowego autobusu  ze Słupska do Czarnej Dąbrówki.

Prawdopodobnie nagranie zostanie wemitowane w Radiu Koszalin w najbliższą sobote tj. 25.11.br. w „Święto Kolejarzy”.

W dniu 27 października br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawital Jan Radkowski – Prezes Słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kol. Edward Kasierski, Ryszard Nikitiuk, Ireneusz Kilichowski i Feliks Klonowski oprowadzili pana Jana, zapoznając z nowymi nabytkami Izby Historii Kolei w Słupsku.

Nastepnie w świetlicy ZZK „Pomorze” pan Jan Radkowski wręczył kol. Edwardowi podziękowanie za współpracę i udział w obchodach 45-lecia Słupskiego Oddziału PTN, w dniu 16.10.2017 r. Podarował także di izby wybity z tej okazji pamiątkowy medal.

Potem przy kaie i herbacie dyskutowano o zamiarach wybicia medalu z okazji 150-lecia kolei w Słupsku.

 

 

Po oficjalnym posiedzeniu rozpoczęła się druga, uroczysta część tego spotkania, podczas której świetowano Jubileusz 80 – lat kol. Feliksa Klonowskiego.

Jubilat z żoną Urszulą

Życzenia i gratulacje od kol. Adama Słowego

A tutaj kol. Teresa Sobolewska składa życzenia od koleżanek i kolegów ze Słupska wraz z poniższą laurką

Kol. Jadwiga  Kiezik osobiście złożyła życzenia wraz z okolicznościowym dyplomem

Toast na zdrowie dla Szanownego Jubilata

Spotkanie nazwano ololicznościowym, gdyż jednoczesnie złozono życzenia imieninowe kol. Edwardowi Kasierskiemu

W trakcie spotkania kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk przekazali kol. Adamowi Słowemu Dyplom Honorowego Darczyńcy za ofiarowane eksponaty do Izby Historii Kolei w Słupsku.

 

W dniu 11 października br. na tradycyjnym, comiesięcznym spotkaniu zebrali się seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk Ogniwa Emerytów Kolejowych Związku Zawodowego Kolejarzy  „Pomorze”.

Na spotkaniu goszczono:

Kol. Adama Słowego – Przewodniczacego ZZK „Pomorze”,

kol. Edwarda Kasierskiego – Wiceprezesa ZO SITK RP w Słupsku

Podczas spotkania poinformowano, że:

 • W dniu 03 sierpnia br. kol. Edward Kasierski, Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk pojechali Pendolino do Warszawy na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, które odbyło się w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zaistniała konieczność zmiany Statutu SITK i dlatego Zarząd Krajowy zwołał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP w dniu 07 września br., w którym wzieli udział kol. Mariusz Ożarek, Stanisław Kozieł, Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk,
 • W dniu 26 wrzesnia br. pojechaliśmy na Targi Kolejnictwa „Trako” do Gdańska. Po zwiedzeniu stoisk i wystawy taboru udaliśmy się na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP.
 • Izba Historii Kolei jest odwiedzana, gdyż:
 • W dniu 18 sierpnia br. koledze Ryśkowi Nikitiukowi trafiły się rodzinne odwiedziny, gdyż do Izby Historii Kolei w Słupsku zawita ula, Robert i Franek – rodzinka z Wrocławia. Przyprowadziły ją żona i  córka Ryśka.
 • W dniu 15 września br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitali uczniowie i wychowawczynie klasy VI Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika z Ostrowca
 • W dniu 23 wrzesnia br.  w godz. 10.00 – 15.00 Kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk  brali udział w  Pikniku Mobilnym, gdzie prezentowali albumy kolejowe.
 • W dniu 25 września br. do Izby Historii Kolei w Słupsku przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej
 • Włączyliśmy się w akcję „Dni otwarte Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku i dlatego w dniu  27  wrzesnia br.  Izba Historii Kolei w Słupsku czynna była od godz. 9.00 – 15.00 a 28 wrzesnia br.   czynna była od godz. 16.00 – 18.00.
 • W dniu 03 października br. kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej, prezentują Złotą Księgę Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat pięćdziesiatych XX wieku,  album ze zdjęciami o tematyce kolejowej z lat 50, 60 i 70 lat XX wieku,album ze zdjęciami imprez Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat 70 XX wieku.
 • W miesięczniku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie  „NASZE SPRAW”  opisano naszą działalność w artykule „MEDAL KOŚCIUSZKI”:
 •   Notowania Funduszu Własności Pracowniczej PKP.  Na dzień 06.10.2017r. – wartość jednostki – 385,00 zł X 14 = 5 390.00 zł. Wartość aktywów – 774 958,00 zł 

W miesięczniku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie  „NASZE SPRAW”  opisano naszą działalność w artykule „MEDAL KOŚCIUSZKI”:

 

 

 

 

 

A potem nastapiła inwazja klas II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

Najpierw przyszła klasa II c.

A potem zwiedzała naszą izbe klasa II a

 

 

 

Włączyliśmy się w akcję „Dnin otwarte Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku i dlatego w dniu 27 wrzesnia br.  Izba Historii Kolei w Słupsku czynna była od godz. 9.00 – 15.00. Koledzy Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk ubrani w galowe, kolejarskie mundury oczekiwali na gości. Warto było dyżurować, gdyż w tym dniu odwiedziły nas tłumy zwiedzających.

Najpierw przybyli do nas panowie Ryszard z Grudziądza i Heniek ze Słupska oraz kol. Henryk Kijewski:

W dniu 25 wrzesnia br. do Izby Historii Kolei w Słupsku przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej. W podwojach izby powitali ich kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk, którzy następnie wcielili się w rolę przewodników opowiadających o pamiątkach kolejowych i naszego stowarzyszenia zgromadzonych w izbie. Zapraszamy do zdjęć:

Na zakończenie wizyty w świetlicy ZZK przy kawie i herbacie omawiano współpracę przy organizowaniu 150-lecia kolei w Słupsku.

 

W dniu 23 wrzesnia br.  w godz. 10.00 – 15.00 Kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk  brali udział w  Pikniku Mobilnym w Słupsku na skwerze przy ulicy Kopernika.

Przygarnęla nas Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, udostępniając miejsce w autobusie ZIM

Zaprezentowaliśmy baner Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk

kol. Ryszard Nikitiuk

Kol. Edward Kasierski

Pokazywaliśmy albumy kolejowe i wydawnictwa SITK RP na siedzeniach autobusowych

A tutaj stanowisko do pieczętowania pamiątek

Kol. Rysiek Nikiciuk na stanowisku

Dzieciaki wraz z rodzicami miały frajdę, przybijając okolicznościowe stemple

Odwiedzili nas znajomi: Tadeusz Gryglewicz

 Tutaj Halina Laskowska z wnukiem Pawłem

 

 

 

 

 

 

W brydża grał Ryszard Konopka

Pamiatkowe zdjęcie rodzinki Ryśka Nikitiuka żony Wandy i córki Ewy

Tadek Gryglewicz zagrał w warcaby

SITK

Zdjęcia