Izba Historii Kolei na Pomorzu Środkowym

pt75jpg

Polonia-Tech

not

logo 70-lecie-jpg

logo

Logo Msitk

Federacja ZZKIzba Historii Kolei w Słupsku została zorganizowana z inicjatywy naszego stowarzyszenia i dlatego też prezentowana jest  tam także ekspozycja poświęcona SITK RP., która pokazał kol. E. Kasierski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSCF2028Pamiątkowe zdjęcie w kąciku SITK RP

DSCF2029

Kol. E. Kasierski prezentuje kroniki Międzyzakładowego

Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk

2016_0507r201505270071

SITK 40 lecie w Ratuszu 015

DSCF2030

Pokazuje porcelanową Babę Jagę z ćmielowa jako nagrodę za I miejsce w konkursie Kronikarzy SITK RP w Kielcach

Nowe nabytki IHK 20.11.2014 r. 005

W gablotkach pokazane są wszystkie monografie SITK

a także monografie i kolejne suplementy do monografii

ZO SITK RP i MSITK RP w Słupsku

Uroczystość 40-lecia MSITK w ratuszu 088Kol. E. Kasierski pochwalił się też statuetką „Ernesta”

DSC_0376

Statuetki, dyplomy itp.

Najważniejsze zbiory izby zostały zdigitalizowane w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej

unnamed

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_0661

IHK_T_12L_2d_0005_org

DSCF2049

Kol. H. Kijewski wręcza własnoręcznie wykonane proporczyki z metaloplastyki

DSCF2052Kol. E. Kasierski i R. Nikitiuk wręczają torbę z upominkami

DSCF2054

Kol. E. Kasierski czyta okolicznościowy dyplom

DSCF2058

DSCF2061

Oglądanie medalu wydanego z okazji 140-lecia kolei w Słupsku

PKP 137

PKP 138

DSCF2062

A tutaj płyty z nagraniami uroczystości osłonięcia tablicy pamiątkowej

DSCF2063

Obraz (52)

Na pamiątkę przybito okolicznościowe pieczątki

Obraz (51)

oraz wręczono foldery Izby Historii Kolei w Słupsku

20170119_133602

20170119_133617

20170119_133639

20170119_133954

20170527_153719

Goście wpisali się także do Księgi Pamiątkowej Izby Historii Kolei w Słupsku, obiecali podarować do Izby Historii kolei pamiątki kolejowe z USA i Litwy.

DSCF2064

Następnie prof. J. Romański pokazał prezentacje i filmy kolejowe

DSCF2065

Siedzą od lewej: Świetłana Kalczenko, Henryk Szarbiewski, Jan Andrzejewski

Kol. Edward poinformował Pana Jana Andrzejewskiego, że podczas kolejnego wyjazdu Wiceprezesa RR FSNT NOT Krystyny Popiel zostaną  przekazane pamiątki z izby i SITK RP.

Na zakończenie udano się pod tablicę pamiątkową przed dworzec kolejowy w Słupsku.

IMG_3073

PKP 003

IMG_3072

IMG_3074

IMG_3075

W niedzielę  28.05.br kol. Edwarda Kasierskiego spotkała niespodzianka, gdyż prof. Janusz Romańskiw obecności Krystyny Poiel  udekorował go medalem Tadeusza Kościuszki, wybitym z okazji 75-lecia Polonia Technica USA.

IMG_3077

IMG_3078

foto.php

 

Polonia-Tech

pt75jpg

not

logo 70-lecie-jpg

logo

Logo Msitk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federacja ZZK

W sobotę 27 maja br. zawitali do Izby Historii Kolei w Słupsku Dostojni Goście:

  • Profesor  dr inż. Janusz W. Romański –  Prezes Polonia Technica USA.
  • Jana Andrzejewskiego – Prezesa Zrzeszenia Techników i Inżynierów Budowlano-Sanitarnych w Wilnie. Jest jednocześnie Wiceprezesem Związku Inżynierów Litwy.
  • Krystynę Popiel – Wiceprezesa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

W progu izby gości przywitali koledzy:

Edward Kasierski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Słupsku i jednocześnie Prezes Międzyzakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy Węźle PKP w Słupsku.

Ryszard Nikitiuk – Delegat na XXX Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Słupsku oraz kustosz Izby Historii Kolei        w Słupsku

Henryk Kijewski – członek Zarządu Międzyzakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy Węźle PKP w Słupsku.

DSCF2005

Oczekiwanie na gości

Potem udano się do świetlicy  Ogniwa Emerytów Kolejowych Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”, gdzie Wiceprezes FSNT NOT                 w Słupsku Krystyna Popiel przedstawiła sylwetki:

  • Janusz-Romański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Studia magisterskie ukończył na Politechnice Gdańskiej w 1968, a w roku 1978 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym tej uczelni. Tu pracował naukowo w zakresie zastosowań mechaniki pękania do oceny odporności spawanych blach okrętowych poddanym zmiennym stanom obciążeń. W roku 1968 otrzymuje stanowisko asystenta a w roku 1978 roku stanowisko dydaktyczne adiunkta na Politechnice Gdańskiej.. Prezentował wyniki swoich prac naukowo-badawczych na konferencjach i seminariach naukowych w Polsce, Europie i USA. Za wybitne osiągnięcia w nauce i nauczaniu był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej.     Do USA przyjechał w roku 1981.W latach 1989/90 , 2001 i obecnie jako profesor nadzwyczajny (Adj. Ass. Professor) na Wydziale Mechanicznym   w Widener University, Chester, PA. W roku 1991 otrzymuje atrakcyjną ofertę pracy w znanej firmie badawczo-wdrożeniowej Piasecki Aircraft Corporation której założycielem był Frank N. Piasecki. Wykłada przedmioty inżynierskie na prestiżowym Drexel University w Filadelfii. Zajmuje stanowisko głównego specjalisty w zakresie zastosowań metod komputerowych do projektowania systemów kontrolnych   i napędowych helikopterów. Jako główny inżynier należy do zespołu projektowego militarnego helikoptera Speed Hawk X49-A, którego pierwszy, oficjalnie zarejestrowany lot odbył się w listopadzie 2009. Jest współautorem ponad 40 prac naukowo – badawczych w zakresie modernizacji militarnych helikopterów zleconych przez Departament Obrony USA.  W swoim dorobku naukowym prof.Romański może odnotować ponad 150 opracowań, raportów i ekspertyz technicznych; jest autorem około 50 artykułów. Działa w organizacjach profesjonalnych jak: Society of Manufacturing Engineers, gdzie pełnił wiele funkcji włącznie do Przewodniczego Sekcji w Filadefii, Sekretarz       i Dyrektor oddziału prestiżowego American Helicopter Society, należy do American Society for Engineering Education, American Society for Testing and Materials. Od lat aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA „Polonia Technika”. Brał udział w historycznym spotkaniu „Polacy Razem” w Londynie w POSKu w roku 2000. Jest Wice Prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. W roku 2010                     w Warszawie uczestniczył w organizacji I Zjazdu Polskich Inżynierów w  Polsce. Jest Prezydentem jednej z najstarszych organizacji polonijnych Polskiego Uniwersytetu Ludowego założonego w 1918 roku  w Filadelfii. Delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej w Filadelfii. Członek PIASA, Fundacji Kościuszkowskiej. Obecnie Janusz Romański jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów.

Zdjęcie-Jan-Andrzejewski-291x300  

 

 

Absolwent Instytutu Nowo-Wileńskiego Wydziału Przyrodniczo-Chemicznego i Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Jest jednym z głównych specjalistów od szlifierek i precyzyjnych obrabiarek . W swoim zawodzie pracował w Wilnie ponad 20 lat . Był zastępcą głównego mechanika w Wileńskiej fabryce Remontu Samochodów, oraz w Zakładach Aparatury Paliwowej naczelnym konstruktorem. Jest autorem wielu projektów i modernizacji obrabiarek, m. in . konstruktorem wrzeciona wysokoobrotowego z zastosowaniem łożysk aerodynamicznych A-A-72 , co pozwala na uzyskanie prędkości obrotowej do 100.000 obrotów na minutę. W czasie tzw. ”Odwilży” w przededniu upadku ZSRR był współzałożycielem Związku Polaków na Litwie i pełnił w tej organizacji kierownicze funkcje przez wiele lat. Był założycielem   i prezesem Miejskiego Oddziału Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie im. Wł. Syrokomli, a potem Sekretarzem Odpowiedzialnym Zarządu Miejskiego ZPL. W 1996 r. wraz z gronem inżynierów i techników zorganizował Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie, którego został Prezesem.(tą funkcję pełnił przez 3 kadencje). Rok 2013 przyniósł mu kolejny sukces .Przyznano mu w Wilnie Tytuł Inżyniera Roku W roku 2010 reprezentował środowisko polskich inżynierów Litwy podczas I Światowego Zjazdu Polskich Inżynierów w Warszawie. Obecnie jest prezesem Zrzeszenia Inżynierów i techników Sanitarno-Budowlanych i jednocześnie vice-prezesem związku Inżynierów Litwy. Od 2003 roku współpracuje z organizacjami technicznymi zrzeszonymi w RRFSNT NOT w Słupsku. Jest członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku.

DSCF2004

DSCF2003

Potem kol. Edward Kasierski, Henryk Kijewski i Ryszard Nikitiuk opowiedzieli o swojej drodze zawodowej w kolejnictwie, działalności w naszym stowarzyszeniu oraz o pracach przy tworzeniu Izby Historii Kolei w Słupsku.

DSCF2005

Następnie udano się na zwiedzanie Izby Historii Kolei w Słupsku, gdzie kol. Ryszard Nikitiuk, Edward Kasierski i Henryk Kijewski prezentowali zgromadzone eksponaty. Zapraszam do oglądania zdjęć:

DSCF2014

Pamiątkowe fotki

DSCF2007

DSCF2008

DSCF2009

Oglądanie kolekcji czapek kolejowych i starych telefonów

DSCF2010

Prezentowanie zbioru starych lamp kolejowych

DSCF2011

DSCF2012

DSCF2013

Nowe nabytki Izby Historii Kolei w Słupsku

Pokaz tabliczki parowozu wyprodukowanego przez Zakłady im. Stalina w Poznaniu

DSCF2015

A tutaj mundurów kolejowych i modeli

DSCF2016

Kolekcja odznaczeń przyznanych kolejarzom

DSCF2018

DSCF2019

DSCF2020Oglądanie butów z drewnianą podeszwą

DSCF2021

Rarytas pierwszy Sieciowy Rozkład Jazdy PKP z 1947 r

DSCF2023A tutaj przedwojenne książki z rysunkami technicznymi wagonów i parowozów

DSCF2024

Prezentowanie przedwojennych instrukcji kolejowych oraz instrukcji R 1 z 1943 r , gdzie jedna strona drukowana jest w j. niemieckim a druga w j. polskim

 

 

 

 

 

DSCF2025

DSC_0380

A tutaj czytanie X przykazania z Katechizmu z XIX wieku

DSCF2033

Ogladanie map kolejowych z 1960 i 1934 r.

DSCF2034

Goście są pod wrażeniem zgromadzonych eksponatów

DSCF2035

Oglądanie starych dokumentów kolejowych

DSCF2036A tutaj metryka urodzenia kol. E. Kasierskiego

DSC_0370

 

DSCF2037

Prezentacja zdjęć z uroczystości z okazji 140-lecia wjazdu pierwszego pociągu do Słupska

DSCF2038Wymiana wrażeń z ekspozycji

DSCF2039

Tutaj gablotka prezentująca pamiątki z jubileuszu 170-lecia „Wiedeńki”

DSCF2040

Gablotki z medalami kolejowymi a na ścianie stare zdjęcia kolejowe

 

DSCF2042

Kol. R. Nikitiuk pokazuje mapę przedwojennej sieci kolejowej Pomorza

DSCF2043Oglądanie medali kolejowych i starych instrukcji kolejowych

DSCF2044

Kol. E. Kasierski pokazał album ze zdjęciami z Technikum Kolejowego,

ze służby  w wojskach kolejowych oraz z wydarzeń na słupskiej kolei.

DSCF2045Zdjęcia pamiątek kolejowych

DSCF2046

Kol. R. Nikitiuk pokazuje „pepeszę z magazynkiem na napoje

DSCF2048Oglądanie kolejnej sali, gdzie zgromadzono sztandary kolejowe, puchary itp.

Nowe nabytki IHK 20.11.2014 r. 026

Nowe nabytki IHK 20.11.2014 r. 015

 

18449699_1410616585666774_2231863947911552482_o

images

logo

indeks

logo

Logo Msitk

Motywem przewodnim tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów w słupskim muzeum byli lokalni kolekcjonerzy i ich zbiory. Stąd pomysł, aby kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk w kolejowych mundurach pokazali część eksponatów Izby Historii Kolei w Słupsku , która jest prowadzona przez Międzyzakładowe Koło przy Węźle PKP Słupsk będącego częścią Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Słupsku, szczególnie gdy zaproponowano na miejsce ekspozycji Salę Rycerska.

DSCF2004

Kol. Ryszard Nikitiuk szykuje latarnie kolejową z  zegarem .

DSCF2037

Kol. R. Nikitiuk i E. Kasierski gotowi już w galowych, kolejarskich mundurach

DSCF2006

 

 

 

 

 

 

A oto pełna panoramo prezentacji izby

DSCF2007

W ramach prezentacji „Ocalić od zapomnienia pamiątki słupskich kolei” można było zobaczyć min.:   stare lampy i telefony kolejowe, tabliczki lokomotyw, „czarna skrzynkę” lokomotywy, czapkę „generalską” Dyrektora Kolei, stare zdjęcia pięknego, przedwojennego słupskiego  dworca kolejowego.

DSCF2001

DSCF2002

DSCF2003

DSCF2019

Wymiana zdań na temat kolejowych dokumentów znajdujących  się w Archiwum Państwowym

 Współorganizatorem tegorocznej Nocy Muzeów, podobnie jak w latach ubiegłych było Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku, które pokazało też w Sali Rycerskiej  materiały archiwalne prezentujące elewację kamienic i obiektów sakralnych mieszczących się na Starym Rynku i w jego okolicach (m.in. Kościoła Mariackiego czy Starego Ratusza).

Koledzy Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk chętnie dzielili się swoją wiedzą i pasją kolekcjonerską

DSCF2059

DSCF2047

DSCF2048

Dla tych, którzy dopiero szukają kolekcjonerskiego hobby rozdawane były  foldery Izby Historii Kolei.

Obraz (26)

Obraz (27)

Obraz (28)

Obraz (29)

Największa frajda dla najmłodszych ale i tych starszych było stemplowanie okolicznościowymi pieczątkami wizytówek Izby.

Obraz (52)

Obraz (51)

DSCF2057

DSCF2059

DSCF2060

DSCF2034

DSCF2053

Tylu było chętnych do stemplowania, że zabrakło wizytówek i ratowano się czystymi kartkami, które dostarczały panie z MPŚ.

Były także fajne spotkania i okazje do zdjęć:

DSCF2051

Kol. R. Nikitiuk, B. Mendakiewicz, H. Kijewski, K. Świsłowski i E. Kasierski

DSCF2050Kol. Krzysztof Świsłowski z TPZS

DSCF2063

Kol. Krystyna Popiel – Wiceprezes FSNT NOT

DSCF2062Od lewej kol. Romana Kozak z wnukiem Pawłem i córką Beata

DSCF2061

 

Córka kol. Melanii Sola-Fons z córkami

DSCF2033kol. E.  Kasierski z wnuczką Sonią

DSCF2064

Kol. R. Nikitiuk i kol. K. Laskowski

DSCF2066Kol. Ala Masiukiewicz-Goworek z mężem Jarkiem

DSCN4822

Bernard Lesniewski i Edward Kasierski

Tylu było zwiedzających, że dla wszystkich już nie starczyło folderów i wizytówek. Wielu słupszczan ze zdziwieniem dowiedziało sie o istnieniu Izby Historii Kolei w Słupsku, obiecując jej odwiedzenie.

O północy przyszła pani Marzena Mazur Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z podziękowaniem za wytrwanie do końca na „posterunku”

20170520_234215

Zapraszamy do odwiedzenia sal wystawowych Izby Historii Kolei w Słupsku, gdyż tutaj w muzeum mogliśmy zaprezentować tylko niewielką część zbiorów izby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-300x300

Logo Msitk

 

images

indeks

logo

574d7d827897b6.73683080Bierzemy udział w Tegorocznej NOCY Muzeów organizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniu 20 maja br od godz. 18.00 – 24.00. Kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk będa prezentować zbiory Izby Historii Kolei w Słupskuą

slupsk_zamek_jerz_1

zamek-ks-pom-696x465

20170519_124809

Oto nasza prezentacja. Kol. Ryszard Nikitiuk i Katarzyna Maciejewska z MPŚ.

20170519_124842

20170519_124853

20170519_124907

20170519_124921

20170519_124932

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia !!!

logo-300x300

Logo Msitk

396_1

logo-sok-nowe

W dniu 10 maja br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitał niecodzienny gość Zbigniew Kaniowski były Komendant Służby Ochrony Kolei , który od niedawna jest już na emeryturze. Gościa powitali kol. Ryszard Nikitiuk i Ireneusz Kilichowski proponując wypicie kawy w świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze. Po wizycie w FSNT NOT dołączył do nich kol. Edward Kasierski.

DSCF2006

DSCF2007

Następnie udano sie do Izby Historii Kolei, gdzie pan Zbigniew Kaniowski przekazał swoje odznaki SOK i najnowsze umundurowanie.

Obraz (49)

Obraz (50)

Obraz (51)

Obraz (52)

DSCF2010

DSCF2012

DSCF2011

DSCF2014

DSCF2015

DSCF2016

Potem kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk pokazali zbiory Izby Historii Kolei.

DSCF2017

DSCF2018

DSCF2020

Izba wzbogaciła się o cenną fotografię:

Obraz (53)

na odwrocie, której wpisali się uczestnicy kursu.

Obraz (55)

Logo Msitk

logo-300x300

W dniu 25 kwietnia br. niespodziewanie zaawizował kol. Edwardowi Kasierskiemu swoją wizytę w Izbie Historii Kolei w Słupsku kol. Tadeusz Gryglewicz.

DSCF2001

DSCF2003

DSCF2004

Kolega Tadeusz Gryglewicz jest kolejowym seniorem. Ostatnio pracował jako Kierownik  Warsztatów Szkolnych w PKP Lokomotywowni Słupsk. Był aktywnym sportowo grając w tenisa stołowego. Przez wiele lat reprezentował słupską kolej na ogólnopolskich mistrzostwach kolejarzy. Do dzisiaj czynnie gra w szachy i warcaby, gdzie zdobył wiele dyplomów i pucharów, z których część przyniósł do naszej izby, aby wzbogacić wystawę kolejarskiego sportu.

DSCF2007

DSCF2008

DSCF2010

DSCF2012

DSCF2013

DSCF2014

Podarował także dwa letnie, kolejowe płaszcze.

DSCF2017

Następnie kol. Edward Kasierski oprowadził po Izbie Historii Kolei w Słupsku.

DSCF2018

DSCF2019

DSCF2020

DSCF2021

DSCF2023

DSCF2024

DSCF2025

logo

Logo Msitk

W dniu 12 kwietnia br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitał redaktor Radia Słupsk Rafał Szymański.  Interesował się jak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku kolejarze świętowali Wielkanoc..  Refleksją na ten temat podzielili sie kol. Edward Kasierski, Henryk Kijewski i Ryszard Nikitiuk.

Kol. Ryszard Nikitiuk opowiadał jak skromnie świętowano w słupskiej parowozowni, gdzie w tym czasie maszyniści pracowali w nadgodzinach i nie było miejsca i czasu, aby na lokomotywach świętowano.

DSCF2038

Inaczej było jw służbie ruchu o czym opowiadał kol. Edward Kasierski, gdzie na jednym posterunku pracowano po 24 godzin na dobę i tam na stacjach dekorowano symbolami Świąt Wielkanocnych. Na każdej stacji był zawiadowca , który składał życzenia z tej okazji.

W tym okresie inaczej niż dzisiaj wyglądała praca w drużynach pociągowych. Dzisiaj co parę godzin zmienia się drużyna pociągowa a wówczas jechano ze Słupska do Wrocławia, Katowic itp.

Kol Henryk Kijewski opowiadał o początkach kolejarskiego sportu, w tym o meczach z Rosjanami w 1945 r. Przedstawiał sylwetki kolejarskich działaczy sportowych.

DSCF2042

logo

Logo Msitk

W dniu 30 marca br. gościliśmy w naszej Izbie Historii Kolei sympatycznych pacjentów i personel Oddziału Dziennego Centrum Psychiatrii SON w Słupsku. Gości powitali kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk. Następnie w role przewodnika wcielił sie kol. Ryszard Nikitiuk, który ze swadą opowiadał o zgromadzonych kolejowych eksponatach. Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali pamiątki kolejowe.  Każdy otrzymał  wizytówki z okolicznościowymi pieczątkami a szefowe foldery promujące nasza izbę. Kto był chętny to pozował do pamiątkowej fotografii w kolejowych czapkach.

DSCF2086

DSCF2087

DSCF2088

DSCF2089

DSCF2090

DSCF2092

Na koniec Pani wychowawczyni wpisała się do Księgi Pamiątkowej

Obraz (25)

warszawa

logo

Logo Msitk

W dniu 20 marca br. do Izby Historii Kolei zawitali goście z Warszawy. Małżonkowie Agata i Artur Juchniewiczowie dowiedzieli się o naszej izbie w Centrum Informacji Turystycznej i dlatego zatelefonowali do kol. Edwarda Kasierskiego, aby umówić się na zwiedzanie izby. W progach izby gości powitali kol. Edward Kasierski, Ryszard Nikitiuk i Henryk Kijewski. Następnie kol. Ryszard Nikitiuk jak zwykle ze swadą zaprezentował zgromadzone pamiątki kolejowe.

20170320_104853

20170320_105034

20170320_105135

20170320_105216

20170320_105559

20170320_105657

20170320_105847

20170320_110124

20170320_110315

Potem kol. Edward Kasierski pochwalił się ekspozycjami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, prezentując kroniki MSITK RP i zdobyte trofea SITK RP.

20170320_110524

20170320_110635

Później zaprezentowano zdjęcia, mapy obrazujące przedwojenny dworzec kolejowy w Słupsku i Słupska Kolej Powiatową.

20170320_111631

Na zakończenie goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej

20170320_112234

20170320_112245

 

 

Logo Msitk

logo_pkp_intercity

Federacja ZZK

W dniu 24 lutego br. kolejny raz odwiedzili Izbę Historii Kolei w Słupsku Pan Marek Szczypior Naczelnik PKP Intercity Sekcji Handlowej w Gdyni razem z kol. Stanisławem Więckiem kierownikiem drużyn konduktorskich. Po izbie oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk i Edward Kasierski. Pan Naczelnik z zainteresowaniem oglądał nowe  zgromadzone kolejowe pamiątki. Zaprezentowano także ekspozycje naszego stowarzyszenia, gdzie pokazane są monografie, statuty, dyplomy i wyróżnienia, okolicznościowe medale i odznaki stowarzyszeniowe.

Następnie na świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze”  przy kawce i herbatce omawiano formy współpracy na niwie zawodowej i Federacji ZZK. Poruszono sprawę dalszego funkcjonowania izby i świetlicy.

20170224_121728

20170224_121925

20170224_122022

20170224_122106

20170224_122110

20170224_122156

20170217_100729

20170215_142320

20170215_141948

20170215_141821

20170215_141547

20170215_141611

20170215_142248

SITK

Zdjęcia