Nagrody

Nagrody

W dniu 07 września br.  odbyło się spotkanie członków honorowych SITK RP i zaproszonych gości, podczs którego wręczono statuetki ERNESTA za rok 2016

Wystąpienia prezesa J. Dyducha i zaproszonych gości:

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK   i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2016.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Marek Błeszyński – Oddział SITK RP Kielce

 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Janusz Komorowski – Oddział SITK RP Koszalin
 2. Stanisław Majer – Oddział SITK RP Szczecin
 3. Damian Urbanowski – Oddział SITK RP Kielce

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Grzegorz Dyrkacz – Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Klub SITK RP przy ZZDW w Koszalinie – Oddział SITK RP Koszalin
 2. Międzyuczelniane Koło Transportu – Oddział SITK RP Szczecin
 3. Klub Międzyzakładowy przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie – Oddział SITK RP Warszawa

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów

 1. Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie
 2. Klub Seniorów SITK RP Oddział w Rzeszowie

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kielce
 3. Oddział SITK RP Kraków

Wyboru laureatów dokonała Kapituła w tajnym głosowaniu 17 maja 2017.

Laureaci to:

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa – Janusz KOMOROWSKI  

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa – Marek BŁESZYŃSKI

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu – Grzegorz DYRKACZ 

Najaktywniejszy Klub/Koło – Międzyuczelniane Koło Transportu przy Oddziale 
SITK RP w Szczecinie

Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów – Klub Seniorów Oddział SITK RP 
                          w Rzeszowie 

Najaktywniejszy Oddział – Oddział SITK RP w Kielcach 

Za całokształt działalności – Władysław Rawski

Kol. Marek Błeszyński wreczył karykatury

Laureaci Ernestów i namalowani przez M. Błeszyńskiego

 

SITK

Zdjęcia