spotkania koleżeńskie

logo

Logo Msitk

Federacja ZZK

W dniu 8 marca br seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i Ogniwa Emerytów Kolejowych  Związku Zawodowego „Pomorze” złożyli uszanowanie swoim koleżankom. Koledzy Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk obdarowali panie drobnymi upominkami. Kol. Edward Kasierski odczytał okolicznościową laurkę, którą wraz nowym rozkładem jazdy pociągów stacji Słupsk i z ulgami dla seniorów. Następnie degustowano specjały przyniesione przez nasze koleżanki. . Wznoszono toasty przyniesionymi nalewkami.

DSCF2007

DSCF2024

DSCF2029

DSCF2030

DSCF2008

DSCF2009

DSCF2010

DSCF2011

DSCF2012

DSCF2013

DSCF2014

DSCF2015

Potem rozpoczęto zaległe Kaziuki – imieniny kolegi Kazimierza Szewczaka, któremu złożono  życzenia oraz okolicznościową laurkę z załącznikami.

DSCF2017

DSCF2019

DSCF2020

DSCF2027

DSCF2026

DSCF2025

 

 

logo_not

logo

Logo Msitk

Logo-Słupska-Copy-Copy

Kolejnym, uroczystym punktem spotkania były gratulacje i życzenia dla kol. Krystyny Popiel Wiceprezes RR FSNT NOT  w Słupsku z okazji 40-lecia działalności w tej federacji.

DSCF2012

DSCF2011

DSCF2017

DSCF2010

DSCF2009

DSCF2019

DSCF2010

DSCF2026

Prezes RR FSNT NOT Tadeusz Bruzda opowiada o jubileuszu.

DSCF2028

Następnie Szanowna Jubilatka zaprezentowała swoją 40-letnią działalnośc w FSNT NOT

DSCF2029

DSCF2030

Następnie zaczęto składać życzenia i gratulacje

DSCF2066

DSCF2067

DSCF2055

Wręczamy jubilatce okolicznościową laurkę i album malarski „KRESY”.

DSCF2058

DSCF2061

DSCF2063

DSCF2064

DSCF2071

I wreszcie przyszedł czas na degustację wspaniałego tortu:

DSCF2003

DSCF2074

Córka i wnuczka jubilatki kroją tort i częstują uczestników.

DSCF2075

Oczywiście nie zabrakło życzeń i kwiatów z okazji „Międzynarodowego Święta Kobiet”

DSCF2048

DSCF2082

Toast szampanem na cześć jubilatki i kobiet

DSCF2077

DSCF2082

DSCF2079

 

logo_not

logo

Logo Msitk

Logo-Słupska-Copy-Copy

 

20170309_110409

W dniu 07 marca br.  zarząd RR FSNT NOT i Klub Seniora w Słupsku zorganizował spotkanie, podczas którego prezentowano  wystawę prac fotograficznych Elżbiety Krasuckiej-Tomczak, Danuty Sroki, Katarzyny Tomasiak oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku Ewy Borowieckiej, Aleksandry Kolasy, Patryka Leśniewskiego, Oliwii Marcinkowskiej i Renaty Kropielnickiej.

Projekt ten był finansowany przez Urząd Miejski w Słupsku jako zadanie publiczne ” Integracja podstawą zrozumienia”.

Wydany został folder „Inspiracje”:

20170309_091035

20170309_091114

20170309_091124

20170309_091136

20170309_091156

20170309_091209

20170309_091217

20170309_091228

20170309_091237

20170309_091248

20170309_091256

20170309_091304

20170309_091316

Spotkanie rozpoczęła kol. Krystyna Popiel – Wiceprezes Zarządu RR FSNT NOT  zapraszając do oglądania prac fotograficznych w ramach w/w zadania.

DSCF2029

DSCF2002

DSCF2005

DSCF2007

DSCF2015

DSCF2016

DSCF2014

DSCF2024

My też tam byliśmy i ogladaliśmy folder i wystawę fotografii:

DSCF2012

DSCF2008

Następnie o swoich pasjach fotograficznych opowiedzieli autorzy prezentowanych fotografii:

DSCF2031

DSCF2032

DSCF2041

DSCF2042

DSCF2043

Za wspaniałe fotografie kol. Krystyna Popiel podziękowała uczestnikom w/w zadania, wrczając okolicznościowe upominki:

DSCF2034

DSCF2036

DSCF2039

DSCF2038

DSCF2046

DSCF2047

logo

Logo Msitk

I tak oczywiście było na tegorocznym „Śledziku”

Po skonsumowaniu obiadu zaczął do tańca przygrywać pan Krzysztof Szczepański były kolejarz maszynista.

 

DSCF2042

Tradycyjnie Gościnnie pośpiewał także  pan Tama też były kolejarz.

DSCF2041

DSCF2043

I tak  rozpoczęła się kolejarska zabawa, na której nie brakło jadła   i napitków a bawiono się szalejąc na parkiecie do godziny 4.00.

DSCF2059

DSCF2051

DSCF2050

DSCF2039

DSCF2035

DSCF2034

Nie mogło zabraknąć tanecznego, kolejarskiego pociągu

DSCF2045

DSCF4096

DSCF2048

DSCF2044

DSCF2053

DSCF4091

DSCF4099

 

logo

Logo Msitk

W dniu 18 lutego  br. tradycyjnie jak co roku w karnawale  słupscy kolejarze, sitkomowcy                 i sympatycy naszego stowarzyszenia spotkali się na zabawie z okazji „Śledzika”  w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

Na „Śledzika” przybyło ponad 50 osób, bijąc rekord frekwencji na karnawałowych zabawach.

DSCF2002

DSCF2003

DSCF2004

DSCF2005

DSCF2007

DSCF2006

Spotkanie rozpoczął  Prezes Edward Kasierski :

 • przekazując:  życzenia z okazji Nowego Roku  od Prezesa Honorowego Oddziału kol. Stanisława Kozieła i Prezesa Oddziału kol. Mariusza Ożarka.,
 • zapoznał zebranych z planem pracy oddziału SITK RP w Słupsku na rok 2017.

DSCF4073

DSCF4083

W przerwie miedzy tańcami okazja były do pogaduszek i pamiątkowych fotografii

DSCF4088

 

DSCF2033

DSCF2031

DSCF2030

 

Logo Msitk

Federacja ZZK

W dniu 08 lutego br. spotkali się seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP  i Ogniwa Emerytów Związku Zawodowego Kolejarzy „Pomorze” w Słupsku.

DSCF2039

DSCF2040

Podczas spotkania kol. Edward Kasierski omówił:

 • nowinki kolejowe,
 • notowania FWP PKP,
 •  zabawę z okazji „Śledzika”,
 • plan pracy Zarządu Oddziału SITK RP na rok 2017.

DSCF2041

DSCF2042

 

Logo Msitk

Logo-Słupska-Copy-Copy

logo_pl-pl

W dniu 07 lutego br. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Słupskiej spotkali się w Oddziale Archiwum Państwowym w Słupsku, w którym uczestniczyli członkowie MSITK RP kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk.

DSCF2002

DSCF2003

DSCF2007

Podczas spotkania:

 • DSCF2013
 • DSCF2008
 • DSCF2010
 • Pan Krzysztof Skrzypiec z O/Archiwum Państwowego zapoznał zebranych:
 • z zasobami archiwum,
 • możliwościami z ich korzystania,
 • DSCF2014
 • DSCF2011
 • DSCF2012
 • DSCF2015
 • Następnie Tomasz Urbaniak prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Słupskiej opowiedziaL:
 •  o korzystania z zasobów podczas opracowania książek „SŁUPSK ANNO DOMINI 2010″ i „Słupsk ANNO DOMINI 2011″,
 • spędził wiele miesięcy w archiwum szukając materiałów do kolejnych książek i artykułów.
 • Potem zademonstrowano kilka map i planów miejscowości Podwilczyn:
 • DSCF2026
 • DSCF2019
 • DSCF2018
 • DSCF2027
 • DSCF2024
 • DSCF2021Po oglądnięciu planów i map uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie kolejnych pomieszczeń O/Archiwum Państwowego:
 • DSCF2028
 • Tutaj pan Krzysztof zapoznaje nas ze świetlicą
 • DSCF2030
 • DSCF2033
 • Oglądano regały ze zgromadzonymi dokumentami.
 • DSCF2037
 • DSCF2038
 • Na zakończenie koledzy z MSITK RP umówili się z panem Krzysztofem Skrzypiec na dłuższy przegląd dokumentów archiwum dotyczących kolejnictwa.

 

 

logo

Logo-Słupska-Copy-Copy

 

W dniu 27 stycznia br. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału SITK RP w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  w Słupsku.

Podczas posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia dokonał Prezes Mariusz Ożarek.
 • DSCF2004
 • • Prezentację   o działalności ZO SITK RP w Słupsku   w 2016 r. przedstawił Wiceprezes Edward Kasierski.
 • DSCF2011
 • DSCF2008
 • DSCF2009
 • DSCF2008
 • Plan pracy Zarządu Oddziału SITK RP w Słupsku na rok 2016 omówił Prezes Mariusz Ożarek.
 • DSCF2001
 • DSCF2003
 • DSCF2012
 • Wręczono kalendarze dla poszczególnych kół.

Następnie pojechano do  baru „Gabryś”, aby wymienić doświadczenia na temat działalności w bieżącym roku i oczywiście złożono życzenia noworoczne.

indeks

img.php

0JKhzXNGohXz2tL6U78Iwzfqms0oJsOkkmabmQjFU28hp00A7aXBNPuqeR

 

IMG_9523

DSCF2013

DSCF2014

DSCF2015

Logo Msitk

W dniu 10 stycznia br. nasi członkowie Bożena i Edward Kasierscy, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk  uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Słupskiej w Browarii w Słupsku.

Zebranych powitał Prezes  Tomasz Urbaniak, pierwszy z prawej

DSCF2032

Gościem spotkania był znany słupski kolekcjoner Jacek Partyka, który wydał książkę pt.”Pieniądz zastępczy Słupska 1914 – 1923″, której promacja odbyła się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Sylwetkę pana Jacka Partyki przedstawił Krzysztof Świsłowski.

DSCF2029

Krzysztof Świsłowski stoi a z jego prawej strony siedzi Jacek Partyka

plakat-promocja-ksiki-ssss.jpg

Książka zawiera ciekawą historię Słupska opisaną poprzez pieniądz zastępczy. Autor w godny podziwu, uporządkowany i usystematyzowany sposób przedstawia poszczególne emisje słupskiego pieniądza zastępczego, ale także opisuje wszystkie znane dotychczas odmiany słupskich bonów, a nawet sięgnął jeszcze dalej, dając liczne banknoty dotychczas nieznane i nigdzie w literaturze nie notowane. Podaje też wiele istotnych i bardzo cennych uwag merytorycznych: różnych wyjaśnień, informacji, komentarzy.

Opracowanie zostało podzielone na cztery rozdziały. W pierwszym znalazły się informacje ogólne związane z historią pieniądza zastępczego i uwarunkowania jego pojawienia się w obrocie w latach
1914-1924. W rozdziale drugim autor prezentuje papierowy pieniądz zastępczy Słupska emitowany w latach 1916-1923. W rozdziale trzecim przedstawione są bony seryjne w 1922 roku. Natomiast w części czwartej opisane są inne walory związane ze Słupskiem, między innymi talon na odbiór gliny z kopalni miejskiej, obligacje miasta z 1922 roku, czy bon pomocy zimowej 1942/1943. O dokładności i żmudnej pracy Autora świadczy fakt oparcia się nie tylko o znaną literaturę czy zbiory prywatne, krajowe (np. zbiory Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Narodowego Banku Polskiego), lecz także o bardzo poważne kolekcje zagraniczne (np.: muzeów Deutsche Bundesbank – Geldmuseum Frankfurt a. M). Jest to praca solidna,
w którą autor włożył duży wysiłek oraz wiele wiedzy i umiejętności.

Pieniądz zastępczy wydany na terenie Pomorza do tej pory nie doczekał się właściwego opracowania, szczególnie pod względem jego miejsca i znaczenia dla lokalnej gospodarki i obiegu pieniężnego w latach 1914-1924, dlatego też publikacja Jacka Partyki uzupełnia tę lukę.

DSCF2030

Oglądano także książkę Jerzego Saldata „Bytów i okolice we wspomnieniach mieszkańców”, gdzie nasi członkowie z zainteresowaniem oglądali stare widokówki stacji Bytów i innych stacji. Książkę pokazał znany słupski kolekcjoner Władysław Piotrowicz, na zdjęciau poniżej drugi z lewej.

DSCF2031

DSCF2033

stara_pocztwka_202

 

bytw_dworzec_2_162

Bytów kolej

bytw_panorama_1_293

524f1f71a041d_o,size,933x0,q,70,h,9f7570

bytow-most_19w_9669

Wiadukt Bytów

Bytów2

 

 

 

logo_not

W dniu 9 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Seniora Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku poświęcone sylwetce poety Ludwika Kondratowicza pseudonim Władysław Syrokomla. Gośćmi spotkania byli :

 • red. Bożena Bugańska,
 • Jan Andrzejewski z Wilna,
 • Joanna Janusiak prawnuczka Władysława Syrokomli,
 • Edward Kasierski.,
 • uczniowie  V Liceum.

Spotkanie otworzyła Wiceprezes RR FSNT NOT w Słupsku Krystyna Popiel, witając gości i seniorów NOT.

DSCF2007

Na spotkanie licznie stawili się seniorzy NOT

DSCF2013

DSCF2014

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF2015

DSCF2001

DSCF2006

Następnie pani Joanna Janusiak wraz z uczniami V Liceum śpiewali i recytowali wiersze Władysława Syrokomli.

DSCF2016

DSCF2019

DSCF2009

 

 

 

 

 

DSCF2012

DSCF2017

DSCF2018

Potem było wystąpienie red. Bożeny Bugańskiej, która opowiedziała o realizacji filmu o życiu Władysława Syrokomli, który został wyświetlony.

 

DSCF2010

DSCF2020

Swoimi refleksjami na temat Władysława Syrokomli podzielił sie gość z Wilna pan Jan Andrzejewski.

DSCF2022

Swoja cegiełkę w dyskusji o Władysławie Syrokomli dorzucił kol. Edward Kasierski, który zaprezentował 6 tomów jego twórczości wydanych przepięknie w roku 1908.

20161209_141540

20170108_143754

Powiedział, że dwukrotnie odwiedził grób W. Syrokomli na wileńskiej Rosie

20170112_170027

20170112_170011

Na koniec Wiceprezes NOT Krystyna Popiel wreczyła kol. Edwardowi Kasierskiemu medal Rady Wojewódzkiej SEP i okolicznościowe wydawnictwa SEP.

DSCF2024

 

 

 

 

 

SITK

Zdjęcia