spotkania koleżeńskie

Po oficjalnym posiedzeniu rozpoczęła się druga, uroczysta część tego spotkania, podczas której świetowano Jubileusz 80 – lat kol. Feliksa Klonowskiego.

Jubilat z żoną Urszulą

Życzenia i gratulacje od kol. Adama Słowego

A tutaj kol. Teresa Sobolewska składa życzenia od koleżanek i kolegów ze Słupska wraz z poniższą laurką

Kol. Jadwiga  Kiezik osobiście złożyła życzenia wraz z okolicznościowym dyplomem

Toast na zdrowie dla Szanownego Jubilata

Spotkanie nazwano ololicznościowym, gdyż jednoczesnie złozono życzenia imieninowe kol. Edwardowi Kasierskiemu

W trakcie spotkania kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk przekazali kol. Adamowi Słowemu Dyplom Honorowego Darczyńcy za ofiarowane eksponaty do Izby Historii Kolei w Słupsku.

 

W dniu 11 października br. na tradycyjnym, comiesięcznym spotkaniu zebrali się seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk Ogniwa Emerytów Kolejowych Związku Zawodowego Kolejarzy  „Pomorze”.

Na spotkaniu goszczono:

Kol. Adama Słowego – Przewodniczacego ZZK „Pomorze”,

kol. Edwarda Kasierskiego – Wiceprezesa ZO SITK RP w Słupsku

Podczas spotkania poinformowano, że:

 • W dniu 03 sierpnia br. kol. Edward Kasierski, Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk pojechali Pendolino do Warszawy na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, które odbyło się w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zaistniała konieczność zmiany Statutu SITK i dlatego Zarząd Krajowy zwołał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP w dniu 07 września br., w którym wzieli udział kol. Mariusz Ożarek, Stanisław Kozieł, Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk,
 • W dniu 26 wrzesnia br. pojechaliśmy na Targi Kolejnictwa „Trako” do Gdańska. Po zwiedzeniu stoisk i wystawy taboru udaliśmy się na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP.
 • Izba Historii Kolei jest odwiedzana, gdyż:
 • W dniu 18 sierpnia br. koledze Ryśkowi Nikitiukowi trafiły się rodzinne odwiedziny, gdyż do Izby Historii Kolei w Słupsku zawita ula, Robert i Franek – rodzinka z Wrocławia. Przyprowadziły ją żona i  córka Ryśka.
 • W dniu 15 września br. do Izby Historii Kolei w Słupsku zawitali uczniowie i wychowawczynie klasy VI Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika z Ostrowca
 • W dniu 23 wrzesnia br.  w godz. 10.00 – 15.00 Kol. Edward Kasierski Ryszard Nikitiuk  brali udział w  Pikniku Mobilnym, gdzie prezentowali albumy kolejowe.
 • W dniu 25 września br. do Izby Historii Kolei w Słupsku przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej
 • Włączyliśmy się w akcję „Dni otwarte Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku i dlatego w dniu  27  wrzesnia br.  Izba Historii Kolei w Słupsku czynna była od godz. 9.00 – 15.00 a 28 wrzesnia br.   czynna była od godz. 16.00 – 18.00.
 • W dniu 03 października br. kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej, prezentują Złotą Księgę Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat pięćdziesiatych XX wieku,  album ze zdjęciami o tematyce kolejowej z lat 50, 60 i 70 lat XX wieku,album ze zdjęciami imprez Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat 70 XX wieku.
 • W miesięczniku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie  „NASZE SPRAW”  opisano naszą działalność w artykule „MEDAL KOŚCIUSZKI”:
 •   Notowania Funduszu Własności Pracowniczej PKP.  Na dzień 06.10.2017r. – wartość jednostki – 385,00 zł X 14 = 5 390.00 zł. Wartość aktywów – 774 958,00 zł 

W dniu 03 października br. kol. Edward Kasierski, Ireneusz Kilichowski i Ryszard Nikitiuk uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemii Słupskiej Browarii w Słupsku.

Spotkanie rozpoczął Tomasz Urbaniak omawiająć:

 • pracę nad książką, która zostanie wydana przez Archiwum Państwowe dot. budynków usytuowanych na terenie Starego Miasta w obrębie dawnych murów miejskich,
 • spotkanie konsultacyjne pn. „Debatę o Starym Rynku. która odbyła się w dniu 27.09.br.

 

 

Kol. Edward Kasierski  zaprezentował książki i albumy ze zbiorów Izby Historii Kolei w Słupsku:

 • Złotą Księgę Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat pięćdziesiatych XX wieku,
 • album ze zdjęciami o tematyce kolejowej z lat 50, 60 i 70 lat XX wieku,
 • album ze zdjęciami imprez Domu Kultury Kolejarza w Słupsku z lat 70 XX wieku.

Po zakończonym spotkani udano się na degustację piwa.

Po zwiedzeniu stoisk i wystawy taboru udaliśmy się na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP.

W dniu 26 września br. kol. Edward Kasierski,Henryk Kijewski  Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk  wzięli udział                   w posiedzeniu Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP. ttóre odbyło się podczas Targów Kolejnictwa „TRAKO”.

Spotkanie prowadził Arnold Bresch wiceprzewodniczący sekcji  a gościliśmy:

Andrzeja Bittela – Wiceministra Infrastruktury

Janusza Dyducha – Prezesa SITK RP,

Waldemara Fabirkiewicza – Sekretarza Generalnego SITK RP

Podczas spotkania:

 • przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSK SITK RP,
 • Janusz Dyduch Prezes SITK RP omówił  działalności naszego stowarzyszenia
 • Arnold Bresch – wiceprzewodniczący sekcjiprzedstawił realizacje planu pracy KSK SITK RP
 • Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarza Generalnego SITK RP zaprosił na:
 • Radomskie Dni TechnikiSeminarium „Aktualny stan prac modernizacyjnych na linii nr 8 Warszawa – Radom,
 • „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce”-  niezawodność działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym podstawą bezpieczeństwa ruchu kolejowego-15 listopada 2017 r.

 

W dniu 07 września br.  odbyło się spotkanie członków honorowych SITK RP i zaproszonych gości, podczs którego wręczono statuetki ERNESTA za rok 2016

Wystąpienia prezesa J. Dyducha i zaproszonych gości:

Zgodnie z „Zasadami przyznawania corocznych nagród ERNESTY za wyróżniającą działalność na rzecz SITK   i transportu” zespoły branżowe dokonały wyboru nominowanych do Nagrody ERNEST 2016.

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa 

 1. Marek Błeszyński – Oddział SITK RP Kielce

 

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa 

 1. Janusz Komorowski – Oddział SITK RP Koszalin
 2. Stanisław Majer – Oddział SITK RP Szczecin
 3. Damian Urbanowski – Oddział SITK RP Kielce

Kategoria: Najaktywniejszy w dziedzinie transportu 

 1. Grzegorz Dyrkacz – Oddział SITK RP Kraków

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło

 1. Klub SITK RP przy ZZDW w Koszalinie – Oddział SITK RP Koszalin
 2. Międzyuczelniane Koło Transportu – Oddział SITK RP Szczecin
 3. Klub Międzyzakładowy przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie – Oddział SITK RP Warszawa

Kategoria: Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów

 1. Klub Seniora Oddziału SITK RP w Krakowie
 2. Klub Seniorów SITK RP Oddział w Rzeszowie

Kategoria: Najaktywniejszy Oddział

 1. Oddział SITK RP Białystok
 2. Oddział SITK RP Kielce
 3. Oddział SITK RP Kraków

Wyboru laureatów dokonała Kapituła w tajnym głosowaniu 17 maja 2017.

Laureaci to:

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa – Janusz KOMOROWSKI  

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa – Marek BŁESZYŃSKI

Najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu – Grzegorz DYRKACZ 

Najaktywniejszy Klub/Koło – Międzyuczelniane Koło Transportu przy Oddziale 
SITK RP w Szczecinie

Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów – Klub Seniorów Oddział SITK RP 
                          w Rzeszowie 

Najaktywniejszy Oddział – Oddział SITK RP w Kielcach 

Za całokształt działalności – Władysław Rawski

Kol. Marek Błeszyński wreczył karykatury

Laureaci Ernestów i namalowani przez M. Błeszyńskiego

 

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zaistniała konieczność zmiany Statutu SITK i dlatego Zarząd Krajowy zwołał Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP w dniu 07 września br.

Głównym punktem NZD SITK było uchwalenie znowelizowanego Statutu SITK RP oraz powołanie komisji, która zebrała wnioski dotyczące projektu zmian Statutu, aby przygotować ostateczną wersję na Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP w roku 2018.

W nadzwyczajnym Zjeździe z naszego oddziału uczestniczyli kol. Stanisław Kozieł Honorowy Prezes Oddziału, członek honorowy SITK RP, Mariusz Ożarek – Prezes Oddziału, członek Rady Prezesów, Edward Kasierski – delegat na XXXI ZZD, członek honorowy SIOTK RP i Ryszard Nikiciuk – delegat na XXXI ZZD SITK RP

 

 

 

 

 

Nasi delegaci na zjeździe

Komisja przyjmująca wnioski do statutu

Kol. Mariusz Ożarek pracuje w Komisji Skrutacyjnej

A tutaj kol. Ryszard Nikitiuk tgłosujre mandatem

W dniu 03 sierpnia br. kol. Edward Kasierski, Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk pojechali Pendolino do Warszawy na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP. Które odbyło się w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spotkanie prowadził nowy Przewodniczący KSK SITK RP Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu. a gościliśmy:

 • Janusza Dyducha – Prezesa SITK RP,
 • Dorotę Przybyłę – Wiceprezesa SITK RP,
 • Waldemara Fabirkiewicza – Sekretarza Generalnego SITK RP

A partnerem tego posiedzenia była firma Producyjno-Handlowo-Usługowa BAMAAR ze Skarżyska Kamiennej.

Podczas spotkania:

 • przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSK SITK RP,
 • Janusz Dyduch Prezes SITK RP poinformował w formie filmowej prezentacji o działalności naszego stowarzyszenia, o projekcie powołania Krajowej Izby Budownictwa Kolejowego ,

 • Arnold Bresch – członek Zarządu PKP PLK S.A – dyrektor ds. inwestycji przedstawił prezentację pokazującą zadania inwestycyjne PKP PLK s.A. do zrealizowania w bieżącej perspektywie finansowej,

 • Ireneusz Merchel Przewodniczący KSK SITK RP  omówił sprawy:

– protokółu z ostatniego posiedzenia KSK SITK RP,

– projektowania i nadzoru inwestycji przez nasze stowarzyszenie,

– realizacji badania jakości inwestycji kolejowych,

–  planu pracy KSK SITK RP do końca kadencji na lata 2017 – 2018,

 

 • poinformowano o pracach przy porządkowaniu grobowców zasłużonych kolejarzy na Powązkach,

 • Dorota Przybyła – Wiceprezes SITK RP podniosła ;problem aktualnej listy specjalistów,

 • firma Producyjno-Handlowo-Usługowa BAMAAR ze Skarżyska Kamiennej przedstawiła prezentację maszyn do prac na torach kolejowych.

Frekwencja dopisała

 

 

W dniu 21 czerwca br.  spotkali się seniorzy, emeryci kolejowi z Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP w Słupsku   i Ogniwa ZZK „Pomorze”. W spotkaniu uczestniczyli  kol. Edward Kasierski Prezes MSITK RP  i kol. Feliks Klonowski Wiceprzewodniczący Emerytów ZZ Kolejarzy „Pomorze” .

W czasie spotkania:

 1. Edward Kasierski zapoznał z:
 • kolejowymi nowinkami i notowaniami Funduszu Własności Pracowniczej PKP.
 • udziałem w dniu 26 maja br. w  XX Jubileuszowej Słupskiej Konferencji Naukowo-Techniczną NOT.
 • wizytą w dniu 27 maja br. w  Izbie Historii Kolei: Profesora  dr inż. Janusza W. Romańskiego –  Prezesa Polonia Technica USA., Jana Andrzejewskiego – Prezesa Zrzeszenia Techników i Inżynierów Budowlano-Sanitarnych w Wilnie., który jest jednocześnie Wiceprezesem Związku Inżynierów Litwy i Krystynę Popiel – Wiceprezesa Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

2. Ryszard Nikitiuk o promocji Izby Historii Kolei na III Piknikiem Historycznym na Akademii Pomorskiej w Słupsku i Parku Wodnym w Redzikowie, który odbył się  w dniach 9 i 10 czerwca br.

 

 

 

 

 

 

hqdefault

1494828040kjJzVuLjbGhVEwhs2KDy2JDT4Epwx7-1798784441-10664b89d693bea8038207bfdd968f07

01e7b5_3b9e56aa46c94f169b5113aef86a481d~mv2

herb_AP

logo 70-lecie-jpg

logo-300x300

Logo Msitk

Mimo zapowiedzi deszczowej pogody dużo ludzi przybyło świętować razem z nami. Była to znakomita okazja do pokazania części zbiorów  i oczywiście zaproszenia  do ich obejrzenia w Izbie Historii Kolei w Słupsku. A jak promowaliśmy izbę widać na poniższych zdjęciach.

 

DSCF2135

DSCF2143

DSCF2144

 

DSCF2141

 

DSCF2137

DSCF2136

DSCF2147

DSCF2151

Obraz (52)

Obraz (51)

DSCF2152

DSCF2153

DSCF2168

DSCF2169

 

DSCF2170

DSCF2172

DSCF2173

DSCF2174

DSCF2178

DSCF2181

DSCF2183

DSCF2184

DSCF2185

DSCF2187

DSCF2188

DSCF2175

DSCF2177

Pamiątkowe zdjęcia ze znajomymi

DSCF2155

DSCF2176

DSCF2179

DSCF2180

DSCF2149

DSCF2150

DSCF2138

DSCF2140

DSCF2171

DSCF2148

DSCF2186

 

hqdefault

plakat_3-SFH-small

01e7b5_3b9e56aa46c94f169b5113aef86a481d~mv2

herb_AP

logo 70-lecie-jpg

logo-300x300

Logo Msitk

W minioną sobotę 10 czerwca br., w Redzikowie odbył się Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk, który zorganizowany był we współpracy z Akademią Pomorską, w ramach III Festiwalu Historycznego.  W tym roku impreza odbyła się w klimacie historycznym. Nie zabrakło atrakcji – prezentowały się grupy rekonstrukcyjne, Koła Gospodyń, Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, Izba Historii Kolei, rękodzielnicy, artyści, twórcy.  Na scenie o klimat zadbały między innymi zespoły NYJA i Handszpaki a gwiazdą wieczoru był zespół Percival – twórca ścieżki dźwiękowej do gry komputerowej Wiedźmin III..

06b927_719a541d550e4da99dcda1fe14b1be83.jpg_srz_490_383_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

4eca15dd8c977

67da6aef5fab3fea6b2257158d29645fIMG_4373

 

DSCF2132

 

DSCF2133

DSCF2131

DSCF2163

DSCF2164

DSCF2165

19095449_1518023424938075_2047140708810952426_o

Kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk promowali Izbę Historii Kolei

DSCF2166

DSCF2157

DSCF2158

DSCF2156

DSCF2159

DSCF2160

DSCF2161

DSCF2162

DSCF2167

A oto co pokazywaliśmy:

DSCF2129

DSCF2127

DSCF2118

DSCF2119

DSCF2120

DSCF2121

DSCF2122

DSCF2124

DSCF2125

DSCF2126

 

SITK

Zdjęcia