spotkania koleżeńskie

Logo Msitk

logo-300x300

Pociąg z jajkiem

Jajka wielkanocne

W dniu 26 kwietnia br.na tradycyjnym „jajeczku”  spotkali się seniorzy, emeryci kolejowi z Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP w Słupsku   i Ogniwa ZZK „Pomorze”. W spotkaniu uczestniczyli kol. Adam Słowy Przewodniczący ZZ Kolejarzy „Pomorze” i Wiceprezes ZO SITK RP kol. Edward Kasierski.

W czasie spotkania:

 • kol. Edward Kasierski odczytał okolicznościową laurkę, od kol. Jerzego Głodzia z Anglii oraz  zapoznał z  kolejowymi nowinkami i notowaniami Funduszu Własności Pracowniczej PKP.
 • Kol. Ryszard Nikitiuk opowiedział o wyjeździe na spotkanie seniorów SITK RP do Kielc.
 • Kol. Adam Słowy zaproponował wyjazd do OW Borówno.

DSCF2034

DSCF2030

DSCF2033

DSCF2040

 

DSCF2041

 

 

not

W dniu  20 kwietnia  br. kol. Edward Kasierski uczestniczył w posiedzeniu  RadyRady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

Podczas posiedzenia:

 1. Zaprezentowano prac  uczniów szkół ponad gimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do III Etapu Konkursu „Młody Innowator- 2017”
  1. Zapoznano się z Informacją o wykonaniu budżetu za 2016 rok
  2. Wysłuchano Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  3. Zatwierdzono bilans za rok 2016
  4. Podjęto stosowne  uchwały
  5. Przyjęto prowizorium budżetowego na rok 2017
  6. Zapoznano się z Informacją o przygotowaniach do XX Forum Motoryzacyjnego, które odbędzie się w dniu 26 maja br.
  7. Uchwalenie statutu Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

  Posiedzenie rozpoczął Prezes NOT Tadeusz Bruzda, który przedstawił porządek posiedzenia

DSCF2011

Następnie Wiceprezes NOT Krystyna Popiel omówiła wyniki konkursu „Młody Innowator 2017″

DSCF2012

DSCF2013

Następnie wręczono dyplomy i nagrody uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do III etapu tego konkursu:

DSCF2018

DSCF2019

DSCF2020

 

 

 

 

 

 

 

DSCF2021

DSCF2022

DSCF2023

DSCF2024

DSCF2025

DSCF2026

DSCF2027

DSCF2028

Następnie zaprezentowano projekt Mobilne Przejście dla Pieszych Projekt „MPDP” wykonany przez uczniów II LO im. A. Mickiewicza: Grzegorza Boroszko, Jakuba Ptaka i Jakuba Kluczewskiego. Nauczyciela nadzorującego mgr Grażynę Linder.

DSCF2033

DSCF2032

DSCF2031

DSCF2030

DSCF2029

DSCF2017

DSCF2016

DSCF2015

DSCF2014

DSCF2035

Potem rozpoczęły się sprawy organizacyjne Rady Regionalnej FSNT NOT

DSCF2040

Prezes NOT Tadeusz Bruzda omówił bilans za rok 2017

Szefowa Komisji Rewizyjnej Kazimiera Rennert przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

DSCF2038

Dyskusja i przegłosowanie uchwał

DSCF2040

DSCF2042

Wiceprezes NOT Krystyna Popiel omawia akcję sadzenia drzewek i krzewów w fundacji „Nadzieja” w dniu 19.04.2017 r.

 

 

 

 

not

508px-POL_powiat_słupski_COA.svg

herb Słupska

slupsk-2015logostarenowe

mbp

Logo_SITR

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482.1022

113.145

Miłym zakończeniem akcji sadzenia drzewek i krzewów na terenie Fundacji „Nadzieja” było uhonorowanie Dostojnego Jubilata pana Stanisława Szczęśniaka, który seniora NOT, który ukończył 90 lat. Z tej okazji Wiceprezes FSNT NOT K. Popiel przygotowała okolicznościową laurkę, na której podpisali się wszyscy uczestnicy  oraz specjał w postaci smakowitego tortu.

DSCF2114

K. Popiel czyta okolicznościową laurkę

DSCF2115

DSCF2128

DSCF2125

Składanie podpisu na laurce

DSCF2117

K. Popiel wności pyszne ciasto

DSCF2118

DSCF2119

DSCF2120

DSCF2121

DSCF2133

Pamiątkowa fotka z Dostojnym Jubilatem

DSCF2134

Wymiana doświadczeń

DSCF2131

Na koniec pamiątkowa fotografia

 

 

not

508px-POL_powiat_słupski_COA.svg

herb Słupska

slupsk-2015logostarenowe

mbp

logo

Logo_SITR

482.1022

113.145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem spotkania w Fundacji „Nadzieja” było spotkanie koleżeńskie na grillu.

DSCF2089    P1060913

Podpisywanie listy obecności

DSCF2096

Gospodyni kol. K. Popiel dobrze zaopatrzyła w napoje goracei chłodzące oraz kiełbaski do pieczenia

DSCF2097

DSCF2098

DSCF2099

DSCF2091

Rozpoczyna się grillowanie. Szefem grillowania był kol.Zbigniew Adamczak.

P1060905

DSCF2092

DSCF2093

DSCF2100

DSCF2101

Kiełbaski już gotowe i rozpoczyna sie ich smakowanie

DSCF2103

DSCF2105

DSCF2106

DSCF2107

DSCF2107

DSCF2110

DSCF2112

DSCF2116

DSCF2122

P1060935

P1060937

P1060951

P1060955

744px-POL_Poznań_COA.svg

 

sitk-220c

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się Międzyoddziałowe Spotkanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Regionu Północno-Zachodniego w siedzibie Zarządu Oddziału SITK RP w Poznaniu.

1024px-NOT_Building_Poznan

Siedziba SITK RP w Poznaniu

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń z dotychczasowej pracy oddziałów i omówienie zagadnień nurtujących oddziały, które mogłyby być poruszone na najbliższym spotkaniu Rady Prezesów i ewentualnie na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SITK RP.

W  spotkaniu wzięli udział:

                                                                                                                          Oddział Szczecin

    DSCF2011

 

 

 

 

 

  Andrzej Kozłowski     i  Ireneusz Furmański

Oddział Ostrów Wielkopolski

DSCF2019

Ryszard Boślak   i    Seweryn Kaczmarek

  Oddział Koszalin i  Oddział Gdańsk

DSCF2018

Tadeusz Kanas  i  Włodzimierz Kubiak

  Oddział Słupsk

DSCF2014

 Edward Kasierski

   Oddział Poznań

DSCF2012

  Jan Firlik  i  Maria Hora-Kułakowska

W trakcie spotkania omówiono tematy planowane do realizacji w bieżącej kadencji a dotychczas nie zrealizowane:

a)      Rada Prezesów miała przygotować „Katalog dobrych praktyk” do stosowania we współpracy między Oddziałami – postulat z pierwszego spotkania Rady Prezesów obecnej kadencji – dotychczas nie zrealizowany.

b)      Zgodnie z planami Zarządu Krajowego, miało nastąpić odnowienie przedstawicielstwa SITK w parlamencie w celu umożliwienia faktycznego wpływu na tworzenie prawa budowlanego i w innych branżach – brak informacji o realizacji tego planu.

c)       Przerwa w wydawaniu Informatora SITK – ostatni numer ukazał się w marcu 2016r – czy będzie kontynuowany?

d)      Członkowie „w terenie” mają małą wiedzę o pracy wykonywanej przez Zarząd Krajowy i Biuro Zarządu Krajowego.

Ponadto omawiano i ustalono:

1)      Sprawa przyznawania „Ernestów” – obecnie w praktyce jest mało kandydatur w poszczególnych kategoriach, co prowadzi do spadku prestiżu tego wyróżnienia. Postuluje się przyznawanie tych wyróżnień co 4 lata.

2)      Sprawa dodatkowej składki na utworzenie Funduszu Wspierania Działalności SITK RP

a)      Do protokołu z ostatniego spotkania Rady Prezesów z dnia 13-09-2016 roku załączono uchwałę Rady Prezesów o utworzeniu takiego funduszu – tymczasem Rada Prezesów nie posiada kompetencji do podejmowania takich uchwał. Może jedynie wyrażać opinię.

b)      Obecni poinformowali, że zarządy oddziałów, które reprezentują zdecydowanie sprzeciwiają się przekazywaniu pieniędzy na ten cel.

c)       Proponowano, że jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba udzielenia pomocy któremuś z oddziałów, wówczas można zastosować tryb analogiczny, jak w przypadku Oddziału Łódź w roku ubiegłym. Oddziały będące w dobrej kondycji finansowej mogą w swoim zakresie tworzyć fundusze, które mogą być przejściowo wykorzystane na ten cel.

3)      Dyskusja nad propozycjami zmian w statucie – w oparciu o wersję przekazaną w materiałach na Radę Prezesów – propozycje zmian zawarto w załączonej wersji statutu

4)      Zebrani upoważnili prezesa Oddziału Poznań, Jana Firlika do przedstawienia na najbliższej Radzie Prezesów zagadnień poruszonych w punktach:                3; 4; 5 i 6

IMG_0192

IMG_0194

IMG_0195

Po spotkaniu kol. Edward Kasierski „przypomniał” sobie Poznań:

Aula_UAM_i_Collegium_Minus_Poznań

Gmach Uniwersytetu AM

DSCF2023

Pomnik „Poznań 1956″

DSCF2020

Zamek

DSCF2026

DSCF2021

Budynek Dyrekcji Poczty

DSCF2024

Nowoczesny tramwaj „Solaris”

DSCF2025

 

DSCF2027

Ogladał Świąteczny Kiermasz na Starym Rynku

DSCF2029

DSCF2030

Zdjęcia: E.Kasierski i R. Boslak

 

Logo-Słupska-Copy-Copy

logo

Logo Msitk

W dniu 4 kwietnia br. nasi członkowie kol. Edward Kasierski i Ryszard Nikitiuk uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Słupskiej w restauracji Browaria.

582ccf8e33562_p

582ccf7dee726_p

582ccfd4f124c_p

Spotkanie otworzył Prezes TPZS Tomasz Urbaniak

DSCF2002

Gościem był pan Jan Gęsicki – projektant i budowniczy słynnych na całym świecie Słupskich Karczm, który z ciekawością opowiadał o wyjazdach na wymianę doświadczeń do Łodzi, Budapesztu , Lipsku i innych krajach, gdzie budowano i reklamowano słupską gastronomię.

DSCF2001

DSCF2006

Swoimi refleksjami na ten temat podzielił się pan Włodzimierz Piotrowicz słynny słupski gastronomik i słupski kolekcjoner

DSCF2007

DSCF2003Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści o latach świetności słupskiej gastronomii

DSCF2005

DSCF2004

DSCF2008

 

logo

Logo Msitk

Federacja ZZK

W dniu 8 marca br seniorzy Międzyzakładowego Koła SITK RP przy Węźle PKP Słupsk i Ogniwa Emerytów Kolejowych  Związku Zawodowego „Pomorze” złożyli uszanowanie swoim koleżankom. Koledzy Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk obdarowali panie drobnymi upominkami. Kol. Edward Kasierski odczytał okolicznościową laurkę, którą wraz nowym rozkładem jazdy pociągów stacji Słupsk i z ulgami dla seniorów. Następnie degustowano specjały przyniesione przez nasze koleżanki. . Wznoszono toasty przyniesionymi nalewkami.

DSCF2007

DSCF2024

DSCF2029

DSCF2030

DSCF2008

DSCF2009

DSCF2010

DSCF2011

DSCF2012

DSCF2013

DSCF2014

DSCF2015

Potem rozpoczęto zaległe Kaziuki – imieniny kolegi Kazimierza Szewczaka, któremu złożono  życzenia oraz okolicznościową laurkę z załącznikami.

DSCF2017

DSCF2019

DSCF2020

DSCF2027

DSCF2026

DSCF2025

 

 

logo_not

logo

Logo Msitk

Logo-Słupska-Copy-Copy

Kolejnym, uroczystym punktem spotkania były gratulacje i życzenia dla kol. Krystyny Popiel Wiceprezes RR FSNT NOT  w Słupsku z okazji 40-lecia działalności w tej federacji.

DSCF2012

DSCF2011

DSCF2017

DSCF2010

DSCF2009

DSCF2019

DSCF2010

DSCF2026

Prezes RR FSNT NOT Tadeusz Bruzda opowiada o jubileuszu.

DSCF2028

Następnie Szanowna Jubilatka zaprezentowała swoją 40-letnią działalnośc w FSNT NOT

DSCF2029

DSCF2030

Następnie zaczęto składać życzenia i gratulacje

DSCF2066

DSCF2067

DSCF2055

Wręczamy jubilatce okolicznościową laurkę i album malarski „KRESY”.

DSCF2058

DSCF2061

DSCF2063

DSCF2064

DSCF2071

I wreszcie przyszedł czas na degustację wspaniałego tortu:

DSCF2003

DSCF2074

Córka i wnuczka jubilatki kroją tort i częstują uczestników.

DSCF2075

Oczywiście nie zabrakło życzeń i kwiatów z okazji „Międzynarodowego Święta Kobiet”

DSCF2048

DSCF2082

Toast szampanem na cześć jubilatki i kobiet

DSCF2077

DSCF2082

DSCF2079

 

logo_not

logo

Logo Msitk

Logo-Słupska-Copy-Copy

 

20170309_110409

W dniu 07 marca br.  zarząd RR FSNT NOT i Klub Seniora w Słupsku zorganizował spotkanie, podczas którego prezentowano  wystawę prac fotograficznych Elżbiety Krasuckiej-Tomczak, Danuty Sroki, Katarzyny Tomasiak oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku Ewy Borowieckiej, Aleksandry Kolasy, Patryka Leśniewskiego, Oliwii Marcinkowskiej i Renaty Kropielnickiej.

Projekt ten był finansowany przez Urząd Miejski w Słupsku jako zadanie publiczne ” Integracja podstawą zrozumienia”.

Wydany został folder „Inspiracje”:

20170309_091035

20170309_091114

20170309_091124

20170309_091136

20170309_091156

20170309_091209

20170309_091217

20170309_091228

20170309_091237

20170309_091248

20170309_091256

20170309_091304

20170309_091316

Spotkanie rozpoczęła kol. Krystyna Popiel – Wiceprezes Zarządu RR FSNT NOT  zapraszając do oglądania prac fotograficznych w ramach w/w zadania.

DSCF2029

DSCF2002

DSCF2005

DSCF2007

DSCF2015

DSCF2016

DSCF2014

DSCF2024

My też tam byliśmy i ogladaliśmy folder i wystawę fotografii:

DSCF2012

DSCF2008

Następnie o swoich pasjach fotograficznych opowiedzieli autorzy prezentowanych fotografii:

DSCF2031

DSCF2032

DSCF2041

DSCF2042

DSCF2043

Za wspaniałe fotografie kol. Krystyna Popiel podziękowała uczestnikom w/w zadania, wrczając okolicznościowe upominki:

DSCF2034

DSCF2036

DSCF2039

DSCF2038

DSCF2046

DSCF2047

logo

Logo Msitk

I tak oczywiście było na tegorocznym „Śledziku”

Po skonsumowaniu obiadu zaczął do tańca przygrywać pan Krzysztof Szczepański były kolejarz maszynista.

 

DSCF2042

Tradycyjnie Gościnnie pośpiewał także  pan Tama też były kolejarz.

DSCF2041

DSCF2043

I tak  rozpoczęła się kolejarska zabawa, na której nie brakło jadła   i napitków a bawiono się szalejąc na parkiecie do godziny 4.00.

DSCF2059

DSCF2051

DSCF2050

DSCF2039

DSCF2035

DSCF2034

Nie mogło zabraknąć tanecznego, kolejarskiego pociągu

DSCF2045

DSCF4096

DSCF2048

DSCF2044

DSCF2053

DSCF4091

DSCF4099

 

SITK

Zdjęcia