STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
ODDZIAŁ W SŁUPSKU
ul. Garncarska 4, 76-200 Słupsk,

Mariusz Ożarek – Prezes

meil: mozarek@zdp.slupsk

Tel. 668-188-491,  59 8420730

Edward Kasierski – Wiceprezes

meil: e.kasierski@wp.pl

Tel. 59 8432027, kom. 695-88-510

KONTO ODDZIAŁU

BANK PKO S.A. I O/SŁUPSK NR 75124037701111000040689779

SITK

Zdjęcia