Logo Msitk

logo

W dniu 17 lutego br. odwiedził Izbe Historii Kolei w Słupsku pan Ryszard Podlewski były pracownik PKP Lokomotywowni Słupsk. Pan Ryszard był pierwszym absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP, do której uczęszczał w latach 1959 – 1961 w siedzibie szkoły w Słupsku przy                          ul. Niedziałkowskiego. Następnie pracował w warsztatach PKP Lokomotywowni Słupsk a potem jako maszynista na lokomotywach spalinowych                       i elektrycznych.

W trakcie odwiedzin:

  • kol. Ryszard Nikitiuk  pokazał panu Ryszardowi dokumentację obrazująca pracę w PKP Parowozowni a potem  Lokomotywowni Słupsk, gdzie obaj wspominali wspólnych znajomych i wydarzenia w zakładzie,

20170217_105306

  • pan Ryszard Podlewski przyniósł do izby:
  • Kartę znajomości szlaków

20170217_100729

20170217_100751

20170217_100811

  • patki do munduru kolejowego:
  • 20170217_100832
  • mapę sieci kolejowej Polski
  • 20170217_100935
  • Następnie udano się na zwiedzanie Izby Historii Kolei, po której oprowadzali kol. Ryszard Nikitiuk a kol. Edward Kasierski „robił” za fotografa:

20170217_110156

Prezentacja czapek i telefonów kolejowych

20170217_110237

Tutaj pokazana jest tabliczka  lokomotywy

20170217_110357

Kolekcja mundurów kolejowych

20170217_110439

Prezentacja odznaczeń kolejarzy

20170217_110844

Gablotki z instrukcjami i pierwszym sieciowym rozkładem jazdy

20170217_110925

20170217_111255

Gablotka z legitymacjami kolejowymi

20170217_111319

Oglądanie Kroniki MSITK RP

20170217_111458

Pokazanie Legitymacji Kolejowców Polskich z 1923 i 1939

20170217_111553

Ogladanie Informatorów ZZK z 1948 r.

20170217_111718

A tutaj albumy o tematyce kolejowej i mapy sieci kolejowej z 1969 i 1934

20170217_111821Gablotki z wydawnictwami podziemnej, kolejowej Solidarności

20170217_112041

Wystawa obrazująca uroczystości 140-lecia kolei w Słupsku

20170217_112328Oglądanie dokumentów, map i zdjęć Słupskiej Kolei Powiatowej

20170217_112417

A tutaj medali kolejowych, modeli parowozów i zdjęć

przedwojennego dworca kolejowego w Słupsku

20170217_110040

Ogladanie sztandarów kolejowych

SITK
Zdjęcia