Logo Msitk

W dniu 15 lutego br. przybył do Izby Historii Kolei w Słupsku pan Aleksander Działdowski pasjonat kolejnictwa , były pracowniki PKP Wagonowni Słupsk. Pan Działdowski przyniósł do izby stare, przedwojenne dokumenty pana Romana Pająka, które przekazał kol Edwardowi Kasierskiemu.  Następnie zwiedzano eksponaty zgromadzone w izbie. Na zakończenie uzgodniono, że na wiosnę spotkamy się w domu pana Działdowskiego, który przygotuje dalsze  pamiątki kolejowe do przekazania izbie.

20170215_112525

20170215_112744

20170215_112849

20170215_113524

20170215_113616

20170215_114134

A oto podarowane dokumenty:

20170215_141547

Przyrzeczenie służbowe przedwojennego kolejarza

20170215_141611

20170215_142248

20170215_141624

Kenkarta

20170215_141708

Metryka ślubu

20170215_141821

Pismo przewodnie

20170215_141844

Świadectwo pracy

20170215_141948

Metryka urodzenia

20170215_142320

Kartka pocztowa z widokiem starego Domu Kultury „Kolejarza” w Słupsku

SITK
Zdjęcia