W dniu 03 sierpnia br. kol. Edward Kasierski, Feliks Klonowski i Ryszard Nikitiuk pojechali Pendolino do Warszawy na posiedzenie Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP. Które odbyło się w siedzibie Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spotkanie prowadził nowy Przewodniczący KSK SITK RP Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu. a gościliśmy:

  • Janusza Dyducha – Prezesa SITK RP,
  • Dorotę Przybyłę – Wiceprezesa SITK RP,
  • Waldemara Fabirkiewicza – Sekretarza Generalnego SITK RP

A partnerem tego posiedzenia była firma Producyjno-Handlowo-Usługowa BAMAAR ze Skarżyska Kamiennej.

Podczas spotkania:

  • przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSK SITK RP,
  • Janusz Dyduch Prezes SITK RP poinformował w formie filmowej prezentacji o działalności naszego stowarzyszenia, o projekcie powołania Krajowej Izby Budownictwa Kolejowego ,

  • Arnold Bresch – członek Zarządu PKP PLK S.A – dyrektor ds. inwestycji przedstawił prezentację pokazującą zadania inwestycyjne PKP PLK s.A. do zrealizowania w bieżącej perspektywie finansowej,

  • Ireneusz Merchel Przewodniczący KSK SITK RP  omówił sprawy:

– protokółu z ostatniego posiedzenia KSK SITK RP,

– projektowania i nadzoru inwestycji przez nasze stowarzyszenie,

– realizacji badania jakości inwestycji kolejowych,

–  planu pracy KSK SITK RP do końca kadencji na lata 2017 – 2018,

 

  • poinformowano o pracach przy porządkowaniu grobowców zasłużonych kolejarzy na Powązkach,

  • Dorota Przybyła – Wiceprezes SITK RP podniosła ;problem aktualnej listy specjalistów,

  • firma Producyjno-Handlowo-Usługowa BAMAAR ze Skarżyska Kamiennej przedstawiła prezentację maszyn do prac na torach kolejowych.

Frekwencja dopisała

 

 

SITK
Zdjęcia