W dniu 06 lutego br. kol. Edward Kasierski i Ireneusz Kilichowski uczestniczyli w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Slupskiej w Browarii Słupsk.

Podczas spotkania omawiano dalszą działalność towarzystwa po wyjeździe kol Tomasza Urbaniaka.

Kol. Edward Kasierski pkazał nowe nabytki Izby Historii Kolei w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITK
Zdjęcia