Zarząd Oddziału SITK RP w Słupsku   informuje, że w dniu          22 września 2017 roku   organizuje przejazd spalinowym wagonem silnikowym MBxd2 Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, na które zaprasza się członków naszego stowarzyszenia z rodzinami.

 Program:

  w godz. 9.30 – wyjazd na lokomotywownie zapoznanie z taborem oraz warsztatem kolei około 30min.

  11.30-.12.00 –przejazd kolejką do Bonina. Informacja o Rezerwacie Ptaków.

  12.45 dojazd do Rosnowa, zwiedzanie zapory.

  w godz. 13.30 – 14.30.-  zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Rosnowie.

  w godz. 15.10  spotkanie koleżeńskie przy ognisku..

  w godz. 17.00 – 18.00 przejazd kolejką do Koszalina.

           Uwaga ! Dojazd do Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na ulicę Kolejową nr 4  w Koszalinie we własnym zakresie. Ze Słupska wyjazd poc. TLK o godz. 8.06. Przyjazd do Koszalina o godz. 8.45. Powrót z Koszalina  poc. regio..o godz. 18.02. Przyjazd do Słupska o godz. 19.06.

W związku z powyższym  zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie  do dnia     15 września  br. ilości uczestników na telefon nr 663815796 lub meil. e.kasierski@wp.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes

Mariusz Ożarek

SITK
Zdjęcia