Prezes Honorowy Oddziału

Stanisław Kozieł

Zarząd:

Prezes

Mariusz Ożarek

Vice-Prezesi:

Edward Kasierski ds. kolejnictwa

Sekretarz Oddziału

Sylwia Trojakowska

Skarbnik

Marta Hrankowska

Członkowie Zarządu:

Roman Dakiniewicz                                                                                                         Ireneusz Kilichowski                                                                                                   Magdalena Mirończuk                                                                                                         Janusz Mortas                                                                                                                       Janusz  Spiczak-Brzeziński

Komisja Rewizyjna:

Janusz Roszyk
Andrzej Sikorski
Leszek Szeląg

Sąd Koleżeński:

Roman Jankowski
Michał Korotki
Leszek Wolski

Delegaci na XXX – Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP:

Stanisław Kozieł – Prezes Honorowy- jako członek honorowy,
Mariusz Ożarek – Prezes Oddziału – wybrany delegat
Edward Kasierski – Wiceprezes Oddziału  – jako członek honorowy

SITK

Zdjęcia